Akademisk Arkitektforening

MAA-faglighed skal dokumenteresDet kræver løbende faglig udvikling at leve op til MAA-titlen. Arkitektforeningen har derfor udviklet et CV-format, der giver overblik over meritterne, studieturene og efteruddannelsen.


I Arkitektforeningen er faglighed en høj prioritet. Derfor er det en del af medlemskabet af foreningen, at MAA’ere løbende opdaterer sig fagligt på forskellig vis og dokumenterer det.
Arkitektforeningen har udviklet MAA-CV’et der gør det let og tilgængeligt løbende at synliggøre kompetencer og kvalifikationer.

Styrket MAA-titel
To af hovedargumenterne for at stille krav om løbende faglig udvikling er dels at styrke MAA-titlen indenlands, dels at forstærke danske arkitekters position på det internationale marked. Danmark er et af de eneste EU-lande uden en beskyttet arkitekttitel og uden officielle krav til efteruddannelse.
Som medlem af den europæiske sammenslutning af arkitektforeninger, ACE, er Arkitektforeningen forpligtet til at stille krav til medlemmernes faglige opkvalificering; det er en del af det charter, som medlemslandene vedtog i 2005.

CV som redskab
”Vi ønsker at cementere vore medlemmers anerkendelse både nationalt og internationalt. Med dokumenteret faglig udvikling får vi reelt indhold i MAA-titlen, som dermed i endnu højere grad vil være en garant for en tung faglig ballast, ” siger Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeningen og tilføjer:

”Hvis man vælger en MAA’er til et projekt eller et job, vælger man altså en veluddannet, EU-anerkendt arkitekt, der løbende vedligeholder sin faglighed. For at fastholde sit høje kompetenceniveau må arkitekten hele tiden indhente ny viden og udvikle sine kvalifikationer. Der kan CV'et være den motiverende faktor, der skubber på. Når du er opmærksom på at opdatere dit CV, får du samtidig et overblik over, hvilke kompetencer du allerede har – og dermed også, hvilke du mangler. CV’et bliver en hjælp i en bevidst planlægning af den faglige udvikling og understøtter princippet om den livslange læring, ” siger Jane Sandberg.

Bredden skal værdisættes
Danske arkitekter arbejder meget bredt med deres fag. Ifølge Arkitektforeningens optællinger beskæftiger over halvdelen af MAA’erne sig med andet end traditionelt projekteringsarbejde på en tegnestue. Derfor skal faglig udvikling og opdatering også kunne favne både de forskellige arkitektrelaterede fagområder inden for byggeri, planlægning og design samt områder som undervisning, forskning, kommunikation og ledelse. Og den enkelte skal selvfølgelig efteruddanne sig indenfor det felt og på den måde, der giver mest individuel mening.

”Vi vil tilbyde muligheden for at indpasse og værdisætte disse forskelle. Målet er at udbrede forståelsen for standens faglige bredde. Det er vigtigt for fagets udvikling og anerkendelse, at arkitekter på lige fod med andre faggrupper, der også favner bredt – fx ingeniører – synliggør og anerkendes også for de faglige kvalifikationer, der ligger udenfor det snævre felt som traditionel bygningsarkitekt,” siger Jane Sandberg.


Sådan opdaterer du MAA-CV

Log ind her på hjemmesiden med dit brugernavn og password, gå til din profil (navn eller mailadresse øverst på siden) og udfyld dit personlige MAA-CV.
Arkitektforeningen tilbyder desuden CV-kurser for dimittender og andre interesserede. Hold øje med kursuskalenderen.


MAA-CV’et kan anvendes som officielt stemplet CV eller i din egen udgave.Læs mere om MAA-CV


Kommentarer