Akademisk Arkitektforening

Nominerede til Byplanprisen 2014Vinderen af Byplanprisen 2014 afsløres på årets Byplanmøde torsdag d. 25 september i Herning. Og de nominerede kommuner er:

Mariaparken og Midtbystrategi i Vejle
Vejle Kommune

Vejle kommune nomineres til byplanprisen for igennem en lang årrække at have arbejdet målrettet med byrum og byliv som led i en samlet bystrategi, der også indebærer en konsekvent satsning på byomdannelse, detailhandel og placering af en række andre funktioner i bykernen. Der er realiseret en lang række flotte byrum fra Byparken i 1992 over Banegårdspladsen i 1998 til Mariaparken i 2013. En hovedtendens i alle disse rum, uanset om de er hårde eller bløde er, at der er skabt plads til ”livet mellem husene”. 

Kunstnere og anderkendte arkitekter sikrer kvaliteten
Flertallet af byrummene er realiseret med baggrund i Arkitekturpolitikken fra 1997. Det betyder at byrummene på hver deres måde har været med til at flytte grænser og kortlægge nyt land i byrumsdesign. Juryen vil gerne fremhæve den konsekvente forhandling med bygherrer og satsningen på kvalitet i stort og småt. Overalt har de med udgangspunkt i arkitekturpolitikken samarbejdet med internationalt anderkendte arkitektfirmaer og i mange tilfælde kunstnere.

Brugerne tages med på råd
Marieparken er det sidste skud på stammen. Det er en ny grøn offentlig park midt i Vejle. Hvor mange andre idrætslegepladser appellerer meget til drenge og unge mænd, er tanken med de mange kultur- og opholdsmuligheder i Marieparken at skabe et centralt aktivitetsområde, der også er interessant for piger og unge kvinder. Parken fungerer både sommer og vinter og der er indført ny teknologi, så man kan regulere lyden i den overdækkede pavillon med sin smartphone. Udformningen af parken er blevet til på baggrund af fokusgruppeinterviews med de unge og andre brugergrupper og det ser ud til at de har taget den til sig. Det er blevet et uhyre populært opholdsrum.
 Odense – fra stor dansk by til Dansk storby
Odense Kommune

Odense kæmper sammen med resten af Fyn med en negativ spiral med lav beskæftigelse, lav produktivitet og lavt indkomstniveau. Kommunen nomineres for at have taget kampen op og for at have brugt planlægningen som et aktivt instrument i den store omdannelse fra industri- til vidensby. Senest beskrevet i planstrategi 2011 og kommuneplan 2013, der spiller aktivt sammen med vækstpolitikken.

Aktive investeringer i fremtiden
Byen har formået at tiltrække massive investeringer, der vil betyde et samlet løft frem mod 2020. Det er på den måde lykkedes at koble den fysiske planlægning med investeringsstrategien. Man er f.eks. i fuld gang med at udbygge campus med sygehus, universitet og 60.000 mennesker, der vil blive betjent af kommende letbane. 

Fra Gade til by
Der satses massivt på fortætning og bæredygtig transport. Det seneste og meget synlige resultat er, at den store gennemfartsvej Thomas B-Thriges gade i juni måned blev lukket for biltrafik. Samtidig sørger en ny bro for, at det bliver muligt at køre udenom bymidten. Omdannelsen vil binde Odense bymidte sammen og skabe et nyt attraktivt område med boliger, butikker, erhverv, letbane, parkeringsanlæg og byrum.  Når det står færdig i 2020 vil der være 300 boliger og 1000 arbejdspladser. Thomas B Thriges Gade har i byplankredse været kendt som et skræmmeeksempel, fordi den favoriserede bilisterne og brutalt skar Odenses centrum over i to. Derfor er det en stor glæde for juryen at se, at dagsordenen nu er skiftet, og at bylivet igen vender tilbage til HC Andersens fødeby. 
Havneplan og havneliv i Lemvig 
Lemvig kommune

Lemvig kommune nomineres for sin havneplanlægning og sin evne til at gribe borgernes ønsker om liv på havnen. I 2010 vedtog man en havneplan. Havnen er under omdannelse fra erhvervs- og fiskerihavn til turist og fritidshavn med aktivitetspladser, spisesteder, fiskehandel og landingsplads for lokale fødevarer bl.a. fisk og skaldyr. 

Højvandssikring binder by og havn sammen
Kommunen har formået at gøre en dyd ud af en nødvendighed ved at sikre byen mod årlige og tilbagevendende højvander. En bølget mur opdeler det store havnerum i mindre rum som dels "favner" vandsiden og bysiden i bueslagene. Ud over selve havnepladsen indeholder projektet en omdannelse af trafikafvikling langs havnen. Vejen langs højvandssikringen får status af ”gågade med kørsel tilladt”. Fortovspromenaden langs havnefronten udvides og belægningen fra byens små stræder trækkes hen over kørearealet hvilket samler by og havn.

Byg det op og fortløbende inddragelse
Kommunen nomineres også for sin fleksibilitet og evne til at imødekomme lokale behov. I sommeren 2013 blev de en del af arkitekturkampagnen BYG DET OP. De unge drenge i Lemvig manglede en bane til at skate og stå på løbehjul på og pludselig stod kommunen overfor en borgergruppe, der var klar til at bruge det tomme område på havnen. Der skulle findes penge på budgettet og de politiske udvalg skulle overtales. Men det lykkedes og det er blevet et meget aktivt mødested i byen. Kommunen følger op på ideen og inddrager løbende brugergrupper i havnens udvikling gennem projekt: sæt havnen i bevægelse. 

Download plakater til Byplanprisen 2014 her 

Om Byplanprisen
Prisen uddeles hvert år for planlægning, der er udtryk for innovation og som samtidig dyrker og videreudvikler byens egenart og identitet. Prisen er indstiftet af dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening 

Hvem har fået prisen de sidste 3 år?
2013 København og Frederiksberg kommuner - Den Grønne Sti og Nørrebroruten
2012 Roskilde kommune - Musicon
2011 Middelfart kommune - Havnefronten 

Foto øverst: visitvejle.dk

BilagStørrelse
byplanprisen2014.plakater.pdf12.54 MB

Kommentarer