Akademisk Arkitektforening

Nu har hver tredje kommune en arkitekturpolitik

Det er tid til at gøre status over de kommunale arkitekturpolitikker, og med vedtagelsen af Haderslev kommunes arkitekturpolitik i starten af året, når det samlede antal op på 32 kommunale arkitekturpolitikker. Dette svarer omtrent til, at hver tredje kommune i dag har vedtaget en arkitekturpolitik, som udstikker rammerne for arkitekturen i kommunerne og den kommunale planlægning. Hertil kommer, at otte kommuner i øjeblikket er i gang med at udarbejde en arkitekturpolitik. Med enkelte undtagelser i Vestsjælland og Lolland Falster er arkitekturpolitikkerne spredt over hele landet, i både store/små og rige/fattige kommuner i både udkant og det modsatte. 

Arkitektforeningen har gennem en årrække arbejdet målrettet for at hjælpe og understøtte landets 98 kommuner med at udvikle, udforme og implementere en arkitekturpolitik. Blandt andet har Arkitektforeningen udviklet et efteruddannelseskursus.

Siden 2010 er der næsten kommet en tredobling i antallet af kommunale arkitekturpolitikker fra 12 i 2010 til 32 i dag. Det er en langsigtet indsats, og selvom Arkitektforeningen kan tage en del af æren for, at flere kommuner i dag har en arkitekturpolitik, er vi langt fra i mål. Arkitektforeningen har en ambition om, at endnu flere kommuner skal have en arkitektur. Ikke mindst fordi kommunerne som plan- og byggemyndighed har stor indflydelse på arkitekturen rundt om i landet. Endvidere er en arkitekturpolitik i mange tilfælde også medvirkende til at gøre kommunale ansatte og borgere opmærksom på de lokale kvaliteter i byer, bygninger og landskab. Det er vigtigt, hvis man vil bevare eller udvikle de kvaliteterne i det lokale miljø. 

Se listen over kommunale arkitekturpolitikker 

Foto: Haderslev Kommune

Kommentarer