Akademisk Arkitektforening

Ny IKT-bekendtgørelse vil omfatte alt offentlig byggeriDen 1. april 2013 trådte en ny bekendtgørelse for digitalisering af det offentlige byggeri, den såkaldte IKT-bekendtgørelse, i kraft. Med få undtagelser vil den ny bekendtgørelse omfatte alt offentlig byggeri og ikke kun det statslige som hidtil. En beslutning der får direkte indflydelse ude på tegnestuerne blandt andet også på konkurrenceområdet. Arkitektforeningen har talt med arkitekt MAA og konsulent med speciale i digitalisering af byggeriet, Sara Asmussen, om den ny bekendtgørelse, og hvad den kommer til at betyde.


Af Eva Bjerring

IKT-bekendtgørelsen, der hidtil har omfattet de statslige bygherrer, vil med revisionen nu også gælde for de regionale og kommunale samt på almenområdet. Undtaget er kommunale og almene boligforeningsbyggerier med en beløbsgrænse på 20 mio. kr. samt OP- og ESCO-projekter.

Mere digitalisering i konkurrencerne
Den nye og mere omfattende bekendtgørelse får betydning for byggebranchen på en lang række områder, herunder også konkurrencerne, hvor man vil se et uomgængeligt digitaliseringskrav på markant flere typer af byggeri.

Men, det behøver ikke betyde en større arbejdsbyrde eller hovedløs dokumentation. Sara Asmussen:

”Vejledningen til den ny bekendtgørelse betoner, at der skal være nytte i de krav, der stilles. Bygherrerne skal være langt bedre til at vurdere, hvad der rent faktisk giver mening i forhold til de forskellige typer af byggerier og konkurrencer.”

Erfaringer taget til efterretning
IKT-bekendtgørelsen er et politisk krav til standarder indenfor digital information i det offentlige byggeri. Formålet med bygherrekravene er at trække IT-anvendelsen i byggeriet frem gennem ensartede krav fra de offentlige bygherrer, så branchen kan høste fordele af IT-investeringerne gennem standardisering og genbrug af data.

På mange områder har man allerede set store ressourcebesparelser og en fornuftig effektivisering, mens man på andre endnu mangler at høste den store gevinst.

”Vi har set gode resultater på arealerne, hvor digitaliseringen har effektiviseret granskningen og erfaringsudbyttet markant, og de erfaringer vil blive udvidet til områder som f.eks. økonomi. Til gengæld har erfaringsudbyttet på særligt de mere komplekse områder som for eksempel bæredygtighed været mindre udbytterigt. Det er svært at opnå et fuldt dokumenteret bæredygtighedsprojekt på konkurrenceniveau, fordi der skal tages hensyn til så enormt mange forskellige aspekter, men det vil den ny bekendtgørelse nu dæmme op for,” fortæller Sara Asmussen.

Omtanke i konkurrenceprogrammet
Nu stilles der en ramme for kravstillelsen på baggrund af de seneste 5 års erfaringer, så man også på områder, hvor man hidtil ikke har haft så stor nytte af digitaliseringen, kan begynde at trække positive erfaringer.

”De indkomne forslag omfatter digitale, objektbaserede bygningsmodeller og visualiseringer udført på grundlag af disse, og derfor er det så vigtigt, at bygherrerne nøje overvejer, hvad de vil bruge konkurrencen og besvarelserne til,” fortæller Sara Asmussen og fortsætter:
”Er kravene til digitaliseringen for omfattende og upræcise, er det standens opgave at sætte hælene i, og det synes jeg egentlig, vi burde være bedre til.”

Konkurrencerådgiver og leder af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling, arkitekt MAA Jesper Kock supplerer:

”Opgaven i konkurrencerne er, som den altid har været, at finde balancen imellem at gøre bygherren tryg ved et givent forslag og finde en rimelighed i dokumentationsmængden. I Arkitektforeningen er vi i daglig dialog med bygherrer om at finde den balance fra sag til sag, og det er et område, vi går meget ind i for at optimere forholdene for branchen.”

IKT-toget kører
IKT- og BIM-toget buldrer altså derudaf også på konkurrenceområdet, hvor krav til 3D-visualiseringer, arealberegninger og økonomiskemaer vinder frem. Det gælder om at stige på nu, så man ikke hægtes af.

Både Sara Asmussen og Arkitektforeningen understreger, at man ikke skal se dén udmelding som en advarsel, men som en opfordring til at indarbejde digitaliseringen i det daglige arbejde.

”Det væsentlige er, at man er indstillet på omsætte sin faglighed til en digital arbejdsmetode. På mange områder kan digitaliseringen endda løfte kvaliteten af vores arbejde og styrke vores faglighed. Det handler ikke så meget om at anskaffe et bestemt program, som det handler om at indstille sig på en anden måde at gå til det sædvanlige arbejde,” siger Sara Asmussen.

Prøv kræfter med IKT i konkurrencerne
Den første aktuelle konkurrence, hvor man vil se de nye IKT-krav implementeret, er allerede på trapperne.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udskriver til august udviklingsprojektet ’Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig’ i samarbejde med Arkitektforeningen og her vil kravet om digitalisering af konkurrencebidrag være fuldt indarbejdet.

Jesper Kock fortæller: ”Udviklingsprojektet er en god anledning til at vise, hvordan vi kan kombinere udviklingen af fremtidens almene bolig med en højaktuel arbejdsmetode. Arkitektforeningen medvirker som konkurrencerådgiver gennem hele processen for at sikre en balance i IKT-kravenes implementering, og vi hjælper meget gerne gennem hele processen.”


Fakta
Arkitekt MAA Sara Asmussen og indehaver af Tværsnit Arkitekter er specialiseret i digitalisering af byggeriet, arbejder som konsulent i Barley Gruppen og sidder i Danske ARK’s IT- samt aftaleudvalg. Sara Asmussen var desuden medforfatter på Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012 for Danske ARK, hvor digital projektering for første gang blev skrevet direkte ind i fasemodellen.


Mere om IKT:
IKT-bekendtgørelsen hos Bygningsstyrelsen

Vejledning til IKT-bekendtgørelsen


Kommentarer