Akademisk Arkitektforening

Ny konkurrence for wildcardsArkitektforeningen og DEM (Dansk Ejendoms Management) er meget glade for nu at kunne udskrive den første arkitektkonkurrence for wildcard-ordningen. Konkurrencen handler om renovering/nybygning af et byhus i Aarhus.

Wildcard-ordningen sætter spot på mangfoldigheden af unge arkitektvirksomheder. Betegnelsen wildcard kendes fra bl.a. sportens verden, hvor arrangøren kan give tilladelse til at deltage i en konkurrence uden at skulle kvalificere sig på normal vis. 

I Arkitektforeningen anvendes betegnelsen på den betydelige andel af arkitektvirksomheder, der befinder sig i etablerings- eller opbygningsfasen, og som repræsenterer vækstlaget af arkitekter, der skal fortsætte arbejdet med at udvikle nyskabende arkitektur og sikre den høje arkitektoniske kvalitet, Danmark er kendt for.

For bygherrerne er det ikke altid lysten til at invitere nye kræfter med, der mangler. Fravalget hænger ofte sammen med frygten for at samarbejdet kan få for store økonomiske konsekvenser. Derfor dominerer de større og veletablerede arkitektvirksomheder billedet, når der skal vælges rådgivere til opgaver, og navnligt i indbudte konkurrencer. Samtidig ved bygherrerne ikke, hvor de skal finde de unge arkitektvirksomheder. Det skal wildcard-ordningen rette op på.

Wildcard-ordningen er først og fremmest en synlig platform for nyetablerede arkitektvirksomheder. Derudover tilbydes rådgivning, mentorordning, kompetenceudvikling og netværk.

Arkitektkonkurrencen
Konkurrencen handler om renovering/nybygning af et byhus midt i Aarhus. I en af byens mest aktive handelsgader, Jægersgårdsggade, skal et eksisterende byhus enten renoveres eller nedrives, og et nyt skal tegnes og opføres. Endvidere skal tre tilhørende gårdrum renoveres. 

Jægergårdsgade har gennem tiden forandret sig til at være et af de mere centrale handels- og restaurationsstrøg i Aarhus. Med dens placering tæt på banegården i det attraktive Frederiksbjergkvarter er Jægergårdsgade både attraktiv for erhvervsdrivende og som boligkvarter. 

Der skal udarbejdes forslag til et nyt byhus med restaurant og boliger. Gårdrummene skal bearbejdes, så de binder baghusmiljøet sammen til et grønt og attraktivt sted for ophold og socialt samvær.   

Alle der står på wildcardlisten får tilsendt en invitation til at deltage i prækvalifikationen først på året.

Har du spørgsmål, så kontakt konkurrencerådgiver Dorte Sibast på mail ds@arkitektforeningen.dk

Læs mere om wildcard-ordningen  

Kommentarer