Akademisk Arkitektforening

Ny struktur skal løse ledighedsknuden


Flere og mere specialiserede kandidatprogrammer samt karrieresamtaler er nogle af de redskaber, KADK vil bruge for at nedbringe ledigheden blandt dimittender. God ide med karrieresamtaler, lyder det fra de studerende selv.
 

Arkitektforeningen har i samarbejde med skolerne i Aarhus og København, FOAD og Danske Ark taget initiativ til en undersøgelse blandt nyudklækkede kandidater for at få et indtryk af, hvor der er brug for at sætte ind for at få flere i arbejde. Rapporten viser blandt andet, at kandidaterne generelt har det kompetenceniveau, som arbejdsgiverne efterspørger, men at de kommer for sent i gang med at overveje deres jobmuligheder.

Den udfordring er KADK klar til at tage op. Skolen har i de seneste to år arbejdet på en ny strategi, der blandt andet gennem et udbud af mere specialiserede kandidatprogrammer skal sikre, at de studerende bliver bedre rustet til at møde arbejdsmarkedet: 

”Vi udbyder fra i år en langt bredere vifte af kandidatmuligheder, der har fokus på tværfaglighed og samarbejde. For eksempel programmet ”arkitektonisk belysningsdesign”, hvor de studerende kommer til at samarbejde med blandt andre DTU, Louis Poulsen og Velux, og hvor der er sat en erhvervs-phd op med Henning Larsen Architects,” forklarer Lene Dammand Lund. 

Hun håber, at samarbejdet vil give de spirende arkitekter en stærkere fornemmelse for erhvervslivets vilkår og mange muligheder, og at virksomhederne finder fremtidige medarbejdere blandt de studerende, de møder i forløbet.

Individuelle karrieresamtaler
Sideløbende med den nye struktur arbejder KADK på at indføre individuelle karriere-samtaler, så den studerende allerede på bachelor-delen bliver motiveret til at tænke på, hvad der venter på den anden side. 

”Den samtale bliver der så fulgt op på, når den studerende har valgt sin kandidatlinje. Det er helt centralt, at samtalen sker sammen med den eller de lærere, der kommer til at følge den studerende gennem resten af studiet, så de sammen kan tilrettelægge et forløb, der passer til den studerendes karrieredrømme,” siger Lene Dammand Lund. Samtidig er skolen i gang med gradvist at få praktikopholdet flyttet ned på bachelordelen og opfordrer de studerende til at tage en studiepause mellem bachelor- og kandidatdelen. ”Mange af dem bliver hængende et halv eller et helt år på deres praktiksted, og det er en oplagt mulighed for at få erhvervserfaring,” fortsætter Lene Dammand Lund.

Mere studievejledning og samarbejde
Ideen om karrieresamtaler og tidligere praktik vækker genklang hos de studerende selv. Medlem af studienævnet og bestyrelsen for KADK, Heidi Jacobsgaard Schøbel, kunne dog godt tænke sig, at der blev sat endnu kræfter ind på at få de studerende til at tænke på tiden efter skolen: 

”1:1-samtaler med en vejleder er en rigtig god ide, hvis der skal skabes en målrettet sammenhæng mellem bachelor, praktiksted og kandidatprogram. Men forud for det burde der være en fælles informationsdag – eller måske endda flere – hvor der sættes fokus på de vidt forskellige karrieremuligheder, vi har som arkitekter. For mange studerende ved ikke, at der er masser andre steder at få job end lige på tegnestuerne,” siger hun.   

Heidi Jacobsgaard Schøbel bifalder også skolens nye projekt med tværgående samarbejder med erhvervslivet og med andre uddannelsesinstitutioner. Hun efterlyser dog, at skolen tager skridtet fuldt ud og gør det muligt også at erhvervsrette sit afgangsprojekt:

”Her kunne man lade sig inspirere af andre uddannelser, der har haft succes med erhvervsrettede specialer. Det ville medføre mere virkelighedsnære afgangsprojekter, fordi man laver noget, som der er reel efterspørgsel på. Jeg tror, man vil forøge sine jobchancer med sådan et projekt,” slutter Heidi Jacobsgaard Schøbel. 

Læs hele Rambølls kandidat-rapport her

 

 

Kommentarer