Akademisk Arkitektforening

Nye høringssvar fra ArkitektforeningenArkitektforeningen afgiver høringssvar i en lang række spørgsmål, der vedkommer det byggede miljø, arkitekturen, bæredygtighed mm. Senest er der formuleret nye høringssvar om nye bygningsklasse 2020 og BR10 - begge i samarbejde med MAAere.

Høring om bygningsklasse 2020

Som et led i den energipolitiske aftale fra 2008, er det fastlagt at energiforbruget i nybyggeriet gradvist skal reduceres over en tyveårig periode til at være 0 i 2025. Den nye frivillige bygningsklasse 2020, som nu har været i høring,  er således tredje led i den serie, og den vil reducere energiforbruget  i nybyggeriet på i alt 75% af forbruget i 2006. Arkitektforeningen bakker fuldt og helt op om initiativer, der kan gøre os klogere på strategier og virkemidler til at imødekomme klimaudfordringerne på den lange bane; men høringsforslaget har givet anledning til mange kritiske kommentarer og ændringsforslag.

Læs Arkitektforeningens høringssvar

Høring over ændring af bygningsreglementet 2010 (BR10)
I slutningen af maj 2011 igangsatte Erhvervs- og Byggestyrelsen en høring over ændring af bygningsreglementet 2010 (BR10).  Høringen handler blandt andet om ændringer i reglerne for; Lempelse af kravene for opførelse af garager, carporte m.v., Ophævelse af 25 pct. reglen samt reglerne for Opsætning af mobilantenner efter anmeldelse. Arkitektforeningen har i samarbejde med DANSKE ARK udarbejdet et fælles høringssvar, som efterfølgende er indsendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs Arkitektforeningens høringssvar


Læs flere af Arkitektforeningens høringssvar

 

Foto: Johan Rosenmunthe

 

 

 

Kommentarer