Akademisk Arkitektforening

Nye medlemmer i Det Særlige Bygningssyn


Det Særlige Bygningssyn, som indstiller bygninger til fredning over for Kulturarvsstyrelsen, har fået nye medlemmer for perioden 2011-2015.


Efter den nye fredningslov kan selvstændige grønne anlæg med væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi fredes. Derfor er der nu også kommet en landskabsarkitekt med i synet, nemlig professor Steen Høyer.

De nye medlemmer er
Arkitekt MAA Trine Neble indstillet af Akademisk Arkitektforening

Vicedirektør, arkitekt MAA Sven Koefoed-Hansen indstillet af Miljøministeriet

Professor, landskabsarkitekt Steen Høyer indstillet af Danske Landskabsarkitekter

Museumsinspektør Vibeke Andersson Møller indstillet af Nationalmuseet

Planchef, arkitekt MAA Jannik Nyrop, Odense Kommune indstillet af Dansk Byplanlaboratorium

Arkitekt MAA Bent Falk Jensen indstillet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Rådmand Mariann Nørgaard indstillet af Kommunernes Landsforening

Museumsinspektør Morten Pedersen indstillet af Nyere Tids Råd

Arkitekt MAA Dorthe Mandrup-Poulsen indstillet af Akademirådet

Lektor, arkitekt MAA Mathilde Petri indstillet af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Arkitektskolen Aarhus

Formand for BYFO Birthe Iuel indstillet af BYFO

Kilde: Altinget.dk

Kommentarer