Akademisk Arkitektforening

Nyeste ledighedsstatistik for arkitektbranchenLedigheden i arkitektbranchen er steget. Igen er det især kvinder og nyuddannede, der er hårdt ramt

Af Martin Yhlen

En opgørelse fra Danske Ark, Danmarks Statistik og Akademikernes Centralorganisation viser, at ledigheden blandt arkitekter desværre stadig stiger, og at ledigheden er højere end for 1 år siden. Som det har været tendensen i de seneste opgørelser, er det endnu engang især arkitektdimittenderne som er hårdt ramt.  For denne gruppe er ledigheden steget med 10,6 pct. point fra april 2012 til maj 2012. Den samlede ledighed for arkitekterne er fra april 2012 til maj 2012 steget med 0,2 pct. point. 

Fra maj 2011 til maj 2012 er den samlede nettoledighed for arkitekter steget med 2,8 pct, fra 6,8 pct. til 9,6 pct. Særligt kvinder er hårdere ramt af den stigende ledighed blandt arkitekter. For kvindernes vedkommende er nettoledigheden steget med 3,5 pct. fra 7,5 pct. til 11,0 pct., og for mændenes vedkommende er nettoledigheden steget med. d 2,3 pct. fra 6,1 pct. til 8,4 pct.

Arkitektdimmittender hårdt ramt
Den økonomiske krise påvirker i høj grad nyuddannede arkitekters (kandidater under 1 år) mulighed for at finde job, og opgørelsen viser, at over halvdelen af de nyuddannede er ledige. Dog viser opgørelsen også, at når arkitekterne har været færdiguddanndet i 1 år, falder ledigheden til ca. det halve. Ledigheden falder yderligere efter 2 år, hvilket betyder at de fleste nyuddannde finder beskæftigelse inden for de første år.

Læs hele opgørelsen på Danske Arks hjemmeside


Foto: Fra værksted på KADK

Kommentarer