Akademisk Arkitektforening

Nyt fagligt samarbarbejde mellem AA og IDA

Arkitektforeningen og Ingeniørforeningen i Østjylland har besluttet at udvikle samarbejdet omkring en række faglige arrangementer i fremtiden.

”Vi har i AAØ taget initiativet for at sætte fokus på den integrerede designproces - det kreative samarbejde mellem arkitekter og ingeniører” siger Rie Øhlenschlæger, AplusB, fra ledelsen i AAØ, og tilføjer:

”IDA Østjylland og AAØ har et fælles ønske om at styrke den konstruktive dialog mellem faglighederne. Herudover ser vi oplagte fordele i at dele ressourcerne om fælles interesseområder.”

De energi- og miljømæssige udfordringer byggesektoren står overfor, nødvendiggør et øget og tættere samarbejde. Regionschef i IDA Østjylland Aase Rhode udtaler:
”Vi er overbeviste om at godt tværfagligt samarbejde bunder i en fælles forståelse for hinandens styrker og svagheder, og derfor tror vi, at dette initiativ kan være med til at understøtte udviklingen af den nødvendige integrerede designproces vi må have, for at kunne honorere fremtidens udfordringer”.

Events og videndeling
Der planlægges bl.a. fælles byggepladsbesøg og et fælles fagligt arrangement i forbindelse med udstillingen af BOLIG+ konkurrenceprojekterne på Århus Rådhus i november. Fællesarrangementer vil blive annonceret via Arkitektforeningens og Ingeniørforeningens hjemmesider og nyhedsbreve. 

”I AAØ ser vi frem til det tættere samarbejde med vore ingeniørkolleger, og den videndeling og meningsudveksling de fælles arrangementer fører med sig” siger Dorte Sibast, medarbejder på Arkitektfirmaet C.F. Møller og medlem af ledelsen i AAØ. 

Kommentarer