Akademisk Arkitektforening

Nyuddannede arkitekter giver bud på fremtiden57 arkitekter dimitterede den 1. februar fra Arkitektskolen Aarhus. Et udvalg af deres afgangsprojekter kan ses til og med den 15. februar

Afgangsprojekterne spænder vidt og giver bud på både overordnet fysisk planlægning over nybyggeri og bygningsrestaurering til proces- og produktdesign. Flere spændende projekter tager udgangspunkt i Aarhus – med blandt andet bud på et nyt sejlsportcenter på spidsen af Pier 4 på Aarhus Havn – med Z-huset, Light House og Isbjerget som nærmeste naboer; et filmlaboratorium overfor Mølleparken, på pladsen foran spillestedet Voxhall og et nyt bygningskompleks i Hans Hartvig Seedorff Stræde med butiks- og erhvervslejemål. 

Men også andre byer og landsdele tages under behandling. Eksempelvis et badehotel på Mors, et kultur- og aktivitetshus i Mariager og et formidlingshus for nordisk mad på Refshaleøen i København. Desuden er der bud på en arkitektonisk formidling af værdierne i historiske og landskabelige områder som Kalø Slotsruin, Oksbøl Krondyrreservat og Thy Nationalpark. 

En del projekter opererer i udlandet. I Grønland studieboliger i Sisimiut og et multihus med værksteder, undervisnings- og møderum i Nuuk; på Island et fleksibelt kollegium i Reykjavik
og i Sverige en arkitektonisk bearbejdning af tre centrale områder i turistbyen Strömstad.

I lille skala, men af stor betydning, er et designprojekt, som byder på en digital platform samt en ’gummebørste’, der skal hjælpe forældre med at give deres børn en god tandbørsterutine før første tandfrembrud – og dermed ”undgå tandbørstekrig”.


Uddeling af legater
Ud af de mange forskelligartede projekter, udmærkede tre sig dog særligt og gjorde sig fortjent til at modtage legater fra henholdsvis Valo og Østbagegård-fonden på hver 15.000 kr. 

Kerstine Fogh Harboe, arkitekt MAA fra Studio Urban Design, modtog 15.000 kr. fra Valo-fonden for sit projekt ”Nye skybrudslandskaber – en implementering af skybruddets æstetik og fænomener i særligt oversvømmelsesudsatte områder”, der tager udgangspunkt i stedets rumlige, miljømæssige og klimatiske faktorer. I motiveringen hedder det blandt andet:

"Regn og oversvømmelse definerer rammen og forudsætningen for udviklingen af projektet, hvor de negative faktorer bliver til positive forhold. Projektet bringer klimaet ind i en dialog, der ikke kun har et kvantitativt og konventionelt indhold, men i særlig grad inviterer til en diskussion om kvalitet. 

Projektet foregiver ikke at handle imod en eksisterende tilgang til håndtering af klimaforandringer – eller for den sags skyld at kunne løse "problemer" – men bringer andre relevante spørgsmål i spil. Med en bevidsthed om landskabet og arkitekturen som et redskab og en ressource, skabes nye scenarier, hvor det fysiske interagerer med det immaterielle, og det planlagte overlapper med det uventede.

Projektet giver os et værdifuldt indblik i, hvordan forståelsen af meteorologiske fænomener, cyklusser eller entropi kan indgå i en bredere diskurs og være en drivkraft for udfoldelsen af nye fortællinger om rumlige, sociale og oplevelsesmæssige værdier." 

Katrine Rogild Herget, arkitekt MAA fra Studio Perspectives on Transformation, blev belønnet af Østbanegård-fonden for ”Kalø Slotsruin – et formidlingsprojekt”, der ifølge motiveringen udnytter stedets potentiale maksimalt, men med et minimum af indgriben:

"Projektet tager afsæt i de eksisterende forhold og de formidlingsmæssige og æstetiske problemstillinger, der kan tillægges den velbesøgte slotsruin i Kalø Vig. Projektet behandler med stor indsigt og følsomhed stedet i forskellige skalatrin – fra den store landskabelige oplevelse, over bygningsmæssige additioner til ruinen, og til diskrete, men betydelige detaljer helt nede i øjenhøjde. 

Gennem en kinematografisk bevægelse udfolder Katrine Rogild Herget i sit projekt en større forståelse af landskabet og det nære – og den historie der knytter sig hertil. Denne fortælling i bevægelsen støttes i nedslagspunkterne af en sans for detaljering, som formår at forholde sig diskret til den følsomme landskabelige og bygningsmæssige kontekst – samtidigt med, at den fremhæver og præciserer netop det særlige ved den historie, som udspiller sig i og omkring Kalø Slotsruin."

Hanne Naustvik Sundalskleiv fra Studio Constructing an Archive modtog hæder fra Valo-fonden for sit projekt ”The Dialogue of Perception and Space”, der beskæftiger sig med Vadehavet. :

"Med udgangspunkt i sin personlige læsning af stedets og landskabets karakterer og potentialer i forhold til topografi, til rumligheder, aflejringer, formationer, spor og bevægelsesmønstre, formår Hanne Naustvik Sundalskleiv i sin oversættelse og bearbejdning af disse elementer at lade sig guide af den information, undersøgelserne afstedkommer. 

Samtidig fastholder hun en selvstændig stillingtagen, der ikke resulterer i et subjektivt og svært tilgængeligt materiale. Bevæggrunde og valg er overbevisende og omsættes på en måde, der både styrker og ikke mindst bidrager til stedets karakter og fortælling, hvilket formidles tydeligt i en klar og forførende æstetik.

Projektet vidner om en studerende, der tør udfordre sig selv og sit materiale, og ikke mindst om en arkitekt der har noget på hjerte og på alle måder ønsker at formidle dette."


De belønnede projekter kan - sammen med en række andre projekter, opleves frem til d. 15. februar. Udstillingen vises i Udstillingsbygningen, Nørreport 22 og er åben mandag-torsdag kl. 10:00-15:00 samt fredag kl. 10:00-14:00.

Kilde: Arkitektskolen Aarhus, Foto: Philip Jensen

Kommentarer