Akademisk Arkitektforening

Ord er ikke harmløseMinisteren for by-, bolig-, og landdistrikter, Carsten Hansen, har netop fremsat et nyt lovforslag om almene boliger. I lovforslaget bruger ministeriet flere gange ordet ghetto om udsatte boligområder.


Debatindlæg af Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeingen, bragt i Fredericia Dagblad d. 12.11.13

At bo i alment boligbyggeri er at bo i en unik boligform i et unikt fællesskab.

Flere end en million danskere bor alment. Og mange er glade for deres bolig. Derfor mener jeg slet og ret, at det er dårlig stil at bruge et så negativt ladet ord som ghetto om folks hjem.

Sprog er magtfuldt. Sprog skaber forestillinger om virkeligheden, der ikke nødvendigvis stemmer overens med sandheden.

Det handler ikke om politisk korrekthed, og vi skal ikke være naive over for de reelle udfordringer i udsatte boligkvarterer. Men vi taler om folks hjem. Og så længe vi som samfund taler om bestemte boligkvarterer i en diskurs, som både er nedladende og skaber afstand, risikerer vi at forstærke eller endda skabe problemer, vi ellers forsøger at løse.

I Vejle har I et udsat boligområde -Finlandsparken. I får sandsynligvis, efter de ny kriterier, et mere: Løget.

Finlandsparken er lige blevet renoveret for over 350 mio. kr. og fik Vejle-prisen i 2011. Løget skal renoveres i 2014 for over 600 mio. kr., og boligområdets nye kvartershus fik Vejle-prisen sidste år. De resultater skal afspejle sig i vores sprogbrug.

Her her medier og politikere et særligt ansvar. Det vil jeg gerne opfordre til, at man husker i Vejle.

Derfor mener jeg slet og ret, at det er dårlig stil at bruge et så negativt ladet ord som ghetto om folks hjem.

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Henrik Majgaard
tor, 14/11/2013 - 14:11

Jeg er helt enig med Jane Sandberg - og lad os ved samme lejlighed afskaffe ord som rådden banan og Udkantsdanmark.

Kommentatorens hjemmeside Jonas Hansen
tor, 14/11/2013 - 17:11

Jeg er også helt enig med både Jane Sandberg og Henrik Majgaard. Disse begreber er blot med til at gøre ondt værre, styrke en negativ udvikling og ødelægge mulighederne for positiv fremgang og vækst i lokalsamfund så vel som boligområder.

Kommentatorens hjemmeside Jeppe Winding
fre, 15/11/2013 - 01:19

Jeg er til dels enig i ovenstående. Anvendelsen af negativt ladede ord kan medvirke til en yderligere forværring og stigmatisering. Når det er sagt, så mener jeg fortsat at man har behov for, fra samfundsmæssig side, at kunne titulere de områder der kræver en indsats. Altså en definition for de steder hvor bolig- og områdeforbedringer skal finde sted fremadrettet. Sociale udfordringer kan fortsat opstå selvom man vælger at bruge pænere ord. Væsentligt er det at disse områder stadig kan defineres med en eller anden form for prædikat. Om ordet fortsat skal være ghetto eller om der skal anvendes nye begreber er jeg ikke helt sikker på. Men jeg kan frygte at ethvert nyt ord man vælger at anvende i den sammenhæng i løbet af kort tid risikerer at tilegne sig en lignende negativ værdiladning. Ghettoer er idag et ord man kan anvende om et socialt udsat område og som er medvirkende til at pin-pointe netop det område som et indsatsområde såvel socialt som arkitektonisk.

Måske man i højere grad, fra arkitektonisk såvel som politisk side, burde sikre at nye ghettodannelser ikke opstår. Jeg mener til en vis grad at det kan opnås ifm. et opgør med den byggeskik der har fundet sted i de områder, hvor ghettoerne er opstået.

Iøvrigt ville det være et meget interessant forskningspunkt og en væsentlig del af uddannelsen for fremtidige arkitekter, bygherrer og offentlige instanser.