Akademisk Arkitektforening

Perspektiv på evidensrapportDrop ghettolisten, og begynd at udvikle byerne
skrev direktør for Arkitektforeningen Jane Sandberg og Teknik,- og miljøborgmester Morten Kabell i kronikken i Politiken d. 28. aug. (læs kronikken på enhedslistens hjemmeside her) samme dag som rapporten Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder, der er udarbejdet af Københavns kommune i samarbejde med Arkitektforeningen. Det har Bo Grønlund, arkitekt MAA med mange års erfaring med planlægning og kriminalpræventive tiltag en række kommentarer og et centralt spørgsmål til

Kommentar af Bo Grønlund

Det er et godt arbejde der er lavet med evidensundersøgelsen og jeg er enig i konklusionerne, men det er ikke nemt at udvikle byerne på den måde i praksis.

På baggrund af mange års arbejde med tryghedsproblematikker i mange almene boligområder i ind- og udland, konkret erfaring af konsulentarbejde sammen med forskellige tegnestuer og desuden erfaring med programskrivning samt rådgivning for konkurrenceudskrivere/dommere i konkurrencer, har jeg følgende konklusioner vedrørende vanskeligheder med at realisere de gode tanker i kronikken og evidensrapporten:

Økonomiske og områdemæssige rammebetingelser:

1. Strukturelle indsatser på bydelsniveau kræver involvering af en mere kompleks gruppe af aktører, som gør det vanskeligere at opnå enighed og/eller vanskeligere at lave en afbalanceret og grundig programmering af indsatserne.

2. Udviklingsområderne afgrænses ofte for snævert, bl.a. fordi Landsbyggefonden kun giver støtte til matrikler ejet af almene selskaber, eller fonde som f.eks. Realdania har tildelt midler til særlige geografisk snævert afgrænsede formål.

3. Skoleforhold og skoledistrikter mangler ofte at blive inddraget.

4. Infrastrukturforhold (veje, stier, m.m.) bliver ofte ikke inddraget i tilstrækkeligt omfang.

5. Kommunerne er underlagt stramme restriktioner fra KL/regeringen mht. investeringer på trods af at renten aldrig har været lavere og arbejdsløsheden fortsat er ret høj.

Udbud og konkurrencer:

6. Programmer for udbud og konkurrencer er ofte mangelfulde m.h.t data, analyser og programkrav på bydelsniveau, bl.a. vedrørende fodgængere, cyklister og 'livet mellem husene'. Programmerne kan også blive for upræcise/generelle som en indirekte følge af de mange involverede parters mangeartede interesser (jvf. 1 ovenfor)

7. Ved indbudte konkurrencer taber de fleste involverede arkitekter og konsulenter penge på at løse opgaverne fordi honorarerne er for små. Arbejdsmæssigt betyder det at løsningerne ikke bliver så grundigt overvejede, som de burde. Dette kan bl.a. gå ud over løsninger som vedrører bydelsniveauet.

8. På trods af Gehls og andres indsats gennem mange år, er der bland arkitekter og konsulenter for lidt reel og evidensbaseret viden om byliv i bydele med almene boliger. Dette viser sig som uigennemtænkte eller urealistiske løsninger. Der bliver også p.t. undervist for lidt inden for dette område.

9. Mere komplekse opgaver stiller store krav til dommerpaneler, som skal bedømme konkurrencer. I dag består dommerpaneler af hovedsagelig af boligselskabsfolk, politikere og kommunalt ansatte samt enkelte fagdommere udefra. De fleste afgørelser er nok rimelige, men spørgsmålet om yderligere kvalificering af dommerpaneler bør måske også rejses. Dommerpanelernes arbejde bliver desuden vanskeliggjort på baggrund af flere af de ovenstående punkter (1-8).

10. Udbudsreglerne fungerer i dag på en måde, som slår kontinuiteten i arkitekt- og byplanarbejder i stykker, med tab af viden til følge.

Hvis ovenstående er korrekt, hvad gør vi ved det?

 

Hvad mener du? Brug gerne kommentarfeltet herunder

 

 

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Anonym
fre, 05/09/2014 - 09:13

En helhedstænkning af en bydel kræver også en helhedsplanlægning, og dette kræver nye metoder, hvor alle områdets aktører og ejere på tværs af matrikler og veje kan inddrages.
Her ligger en udfordring til kommunernes og Landsbyggefondens kassetænkning.
Håber det lykkedes at ændre fokus i fremtidens renoverings- og byudviklingsprojekter :)