Akademisk Arkitektforening

Plads til overraskende arkitektur i byrummet


Frederik Wozniak Laursens afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus udspringer dels fra interessen for at undersøge bygningers rumligheder og dels fra refleksionen over, hvordan vi bebygger og udvider vore byer.

Af Helle Lorenzen, journalist DJ, Designkommunikation

Projektet tager afsæt i eksisterende arkitektur. Frederik Wozniak Laursen, arkitekt MAA, har grundigt undersøgt Chichu Art Museum fra 2004 af Tadao Ando og Musée Gallo-Romain fra 1975 af Bernard Zherfuss gennem modeller og tegninger. Udover processens undersøgelser, som fører til en sammenskrivning af de to principmodeller, er outputtet en prototype på et underjordisk akvarium, der tænkes placeret under Harald Jensens Plads i Aarhus.

”De eksisterende værker udfordrer min æstetik og tvinger mig til at tage stilling til de enkelte designelementer i projektet. Jeg vægter undersøgelserne lige så højt som det færdige resultat, fordi mit projekt handler om at tilegne mig viden, som jeg så sideløbende bruger til at skitsere mig frem til det endelige resultat,” fortæller Frederik W. Laursen og fortsætter:

”Værksanalyser er vigtige i en tid, hvor meget inspiration kommer fra blogs og hjemmesider, der ofte har et sparsomt informationsniveau og tegningsmateriale. Det giver noget helt andet at læse sig ind i planer og snit end det zapperagtige, der dominerer internettet.”

Frederik W. Laursens formål med afgangsprojektet har været at fordybe sig i mødet mellem by og bygning samt at give et bud på, hvordan man kan skabe nye oplevelser og forbindelser i byen.

”Der er en tendens til at forskellige byer minder om hinanden. Det kan man fx se i bebyggelsen af havneområder, som har mange fælles træk. Når man opfører nyt byggeri, er der potentiale for at skabe steder, der kan berige byen, men det udnyttes i alt for ringe grad. Jeg holder meget af de traditionelle byrum, men der skal være plads til de overraskende elementer – det er fx tilfældet i Barcelona, som har noget helt særligt og legende over sine byrum.”


Tværsnittet viser forholdet mellem den offentlige passage, indgangen og spiralbevægelsen ned i massen.Attraktioner skal spredes ud
Aarhus udvikler sig i hastigt tempo med fokus blandt andet på kulturaksen, hvor koncentrationen af attraktioner skaber et stærkt museumskvarter i bymidten. Men det betyder samtidigt, at en stor del af de besøgende vil færdes i de samme gader, ligesom tilflyttere og turister vil opleve byen mindre, end den egentlig er.

”Der kan stilles spørgsmålstegn ved strategien om at samle mange af byens attraktioner på et så lille område. Byen kunne gøres rigere ved at placere nye kulturinstitutioner ude i de bydele, der omkredser midtbyen,” mener Frederik W. Laursen, som har valgt et akvarium som ny attraktion.

”Et akvarium rummer en vis mystik og kan på forholdsvis lidt plads formidle et udsnit af naturen på en troværdig måde – nogle kvaliteter, som er interessante at introducere i en bymæssig sammenhæng. Jeg tror, at vi har behov for at komme tæt på de dele af naturen, vi ikke lige umiddelbart kan besøge. Desuden kræver langt de fleste akvarier kunstig belysning for at trives, og det passer rigtig godt med stemningen og lysforholdene i en underfordisk bygning.”

Byen åbnes og bliver større
Akvariet skal bygges under Harald Jensens Plads, som ligger på grænsen mellem bymidte og det mere forstadsprægede. Pladsen gennemskæres af ringgaden og har undergået en del omlægninger siden sin etablering i 1929. Det dengang veldefinerede byrum er i tidens løb blevet gradvis udvisket. 

“Den store plads har en fascinerende uafklarethed over sig. Den er på en gang storslået og uforløst og er et spor fra en tid, hvor måden at tænke by på var en anden. Jeg ønsker at bibeholde oplevelsen af stedet, derfor er en større del af akvariet placeret under terræn.” 

Et offentligt akvarium på Harald Jensens Plads vil være med til aktivere Ingerslev Boulevard, og placeringen af akvariet for enden af boulevarden skaber en forbindelse frem for en selvstændig destination.

Den nye attraktion vil øge mængden af besøgende i området og dermed sprede bylivet længere ud. Byen åbnes og opleves større samtidig med, at sammenhængskraften styrkes, og de besøgende kommer i højere grad i berøring med den egentlige by.Læs i øvrigt artiklen 'Det tabte land' om Anders Liisberg-Larsens afgangsprojekt fra Kunstakademiets Arkitektskole. I projektet undersøger han, hvordan arkitekturen i fremtiden kan kvalificere et nyt dansk landskab og øge den rekreative værdi i Udkantsdanmark.


Illustration øverst: Længdesnittet viser forholdet mellem akvariets to typer rum samt et stort regnskovs-akvarium/væksthus, der også giver en visuel oplevelse oppe på Harald Jensens Plads.  

Kommentarer