Akademisk Arkitektforening

Politik for udsatte byområder i København


Københavns Kommune har netop lanceret Politik for Udsatte Byområder.


Kommunens mål er, at København skal være en mangfoldig, sammenhængende og tryg by, hvor der er plads til og brug for alle borgere. Derfor skal grøn sund og kreativ vækst samt livskvalitet styrkes i de udsatte byområder, så byen hænger sammen – både fysisk og socialt.

Politikken fokuserer på indsatser på tværs af forvaltningerne og de lokale aktører i 6 udsatte byområder, som ligger på Nørrebro, Amager/Sundby, Bispebjerg, Vesterbro/Sydhavnen, Husum /Tingbjerg og Valby/Vigerslev. De 6 byområder skal løftes, med det formål, at der skabes mere lige muligheder for alle københavnere, uanset hvor i byen de bor.

Blandt de konkrete indsatser som politikken lægger op til, handler enkelte om arkitekturen og de fysiske omgivelser. Blandt andet vil kommunen arbejde med anlæg af manglende infrastruktur, lave grønne cykelruter, aktivitetsstrøg til fremme af bevægelse, idræt og leg.

Politikken lægger også op til, at der skal mere erhverv ind i boligkvartererne, eksempelvis i stueetagen, og at der skal renoveres i forbindelse med byfornyelsen. Blandt de andre initiatvier er indragelse af loftrum til penthouselejligheder og sammenlægninger af de mindste boliger.

Politikken for Udsatte Byområder er nu til politisk behandling og forventes vedtaget i Bogerrepræsentationen 1. december.

Læs politikken her

 

Foto: Gitte Lotinga, Københavns Kommune

Kommentarer