Akademisk Arkitektforening

Professionel planarkitekt


Lovgivning. Politisk organisation. Rammebetingelser. Der er mange begreber, krav og forventninger at navigere i, når det gælder offentligt planarbejde, og det er nødvendigt at kende sin rolle godt for at udfylde sine faglige sko som planarkitekt og kunne arbejde på tværs af fagskel. Med to dages intensiv undervisning og gruppesamarbejde er du godt på vej i din professionalisering.

Af Lena McNair

"Vi har simpelthen udviklet det kursus, som vi selv gerne ville have haft i starten af karrieren - hvor lysten til det offentlige planarbejde helt klart er der, men man stadig mangler overblikket over roller, forventninger, begreber og processer", siger ledende underviser på kurset Professionel planarkitekt, arkitekt MAA og planlægger hos Metroselskabet, Jeppe Brogaard.

Praksisnært og casebaseret
På kurset møder du, ud over Jeppe Brogaard erfarne planarkitekter med lang erfaring fra offentlig forvaltning, der ser frem til at dele af deres viden:
”Fordelen ved at gå på dette kursus er, at det er rigtig praksisnært og casebaseret. Her sidder man sammen med andre arkitekter i samme situation som en selv og vi arbejder med virkelige scenarier og ikke teoretiske modeller. Desuden kender vi undervisere jo arbejdet indefra og vil rigtig gerne dele ud af vores erfaringer.

Der er selvfølgelig rigtig mange faglige facts på kurset, for faktuel viden er vigtig – eksempelvis om forvaltningslovgivningen, landskabskaraktermetoden, sagsbehandling og tidsstyring. Men mindst lige så vigtigt er det jo med plads til spørgsmål og til at diskutere den tvivl, man også kan sidde med: hvordan håndterer jeg det her? Hvad gør andre? Nu har vi jo et helt hold, hvor vi selvfølgelig skal udnytte den viden og de iagttagelser, som deltagerne kommer med”.

Identitet omsættes til design
Jeppe Brogaard har, blandt andet gennem sit virke som planlægger i Metroselskabet, indgående kendskab til planarbejdet på flere niveauer fra sin snart 20-årige karriere i den offentlige forvaltning. Ikke mindst planarbejdets mange implicerede aktører er vigtige at have fokus på:

”Planlægningen er den fase i byens udvikling, hvor byens identitet skal omsættes i design og formidles videre til de mange aktører, som spiller en rolle i byens mange processer. Og ikke mindst disse aktører, er det vigtigt at have overblik over, når det tværfaglige samarbejde bliver en væsentlig del af de daglige opgaver. Også det at navigere i en politisk ledet organisation fylder. Det er jo en tilgang, der er forskellig fra tegnestuehverdagen, så her har vi også et vigtigt fokus på kurset.


Foto: Fra Københavns metro, et af de største planlægningsprojekter i nyere tid - wikimedia commons

Kommentarer