Akademisk Arkitektforening

Seks byggerier er nomineret til RENOVERprisen 2016


Med 179 renoveringsprojekter var antallet af indstillinger til RENOVERprisen på 100.000 kr. i år rekordstort. En skoler, en svømmehal, tre boligbyggerier og en tidligere kedelhal, der i dag er samlingssted for kreativt arbejde, er mulige vindere af prisen, der bliver uddelt den 1. september 2016. 

Det er fjerde gang RENOVERprisen skal uddeles. Den blev indstiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond for at skaffe større fokus på betydningen af det meget store arbejde med renovering, der pågår i hele landet. Meget tyder på at prisen faktisk har den ønskede effekt. Antallet af indstillingerne er steget betydeligt år for år, og et meget stort antal organisationer er involveret i uddelingen. Arkitektforeningen er den ene af 7 organisationer, der sidder i valgkollegiet med ret til at udpege fem personer, der er med til at udpege vinderen.

Om årets seks nominerede udtaler Gøsta Knudsen, der er formand for nomineringsudvalget og tidligere stadsarkitekt i Aarhus Kommune:Igen i år har vi oplevet et rekordstort felt og en stor spændvidde i de indstillede renoveringsprojekter. De nominerede projekter opfylder alle de kriterier, der kendetegner godt og eksemplarisk renoveringsarbejde, men de finder også hver især deres egne unikke spidskompetencer. Lige fra markant værdiforøgelse af udtjent industribyggeri til energitekniske finesser og blændende samarbejde under vanskelige forhold. Det er prisens formål at fremhæve ekstraordinær renovering til inspiration for andre, og der er masser at lade sig inspirere af blandt årets nominerede.”

De seks nominerede er:

Vigerslev Allé Skole, Valby
Renoveringen af skolen har på én og samme tid forbedret indeklimaer og skabt moderniserede rammer for læring. Projektet er nomineret med denne begrundelse: “Det er på eksemplarisk vis lykkedes skolens ledelse, lærerne, rådgiverne og håndværkerne at give et bud på en helhedsrenovering på en måde, der overbevisende kombinerer folkeskolereformens pædagogiske principper med bæredygtighed og arkitektur af høj kvalitet.” Læs mere her

Konstabelskolen, Købebenhavn
En tidligere konstabelskole er blevet lavet om til lejligheder til studerende. Begrundelsen for nomineringen er: “Det er lykkedes projektet at lægge en helt ny facade uden på et eksisterende hus på en sådan måde, at man stadig kan se de gamle spor bagved. Kontrasterne imellem de oprindelige, rå materialer og de nye, forfinede materialer giver nogle boliger, som på en meget sjælden måde er fyldt med liv og oplevelser. Læs mere her

Magisterparken, Aalborg
Et alment boligbyggeri er blevet energirenoveret, og samtidig er der blevet skabt plads til en mere mangdoldig beboersammensætning. Begrundelsen lyder: Med samtænkning af arkitektur, energi og en social indsats viser Magisterparken på fornem vis vejen til en almennyttig sektor med oplevelsesrige boliger og et bedre image. Det kan bygherren, rådgiverne, håndværkerne og især den dynamiske forkvinde Elin Torp Jensen med rette være stolte af. Læs mere her

Højbro Plads 4, København K
Et kontorlandskab er omdannet tl eksklusive boliger i et historisk og meget krævende område at bygge i. Begrundelsen er: “Barfoed Group har som privat investor i et fint samarbejde med rådgiverne og håndværkerne leveret en imponerende indsats. Som Højbro Plads står smuk, lækker og tiltrækkende i morgenlyset, er der ingen tvivl om, at renoveringen har været hele besværet værd”. Læs mere her

Kedelbygningen, Vejle
Den gamle rå industribygning er blevet transformeret til et moderne miljø for unge kreative iværksættere. Nomineringsudvalget udtaler om valget: “Renoveringen af Kedelbygningen i Vejle er et eksemplarisk bud på en visionær transformation af en bevaringsværdig bygning fra rå industri til forfinet erhverv. Modtagelsen af 6125 besøgende gæster i 2015 er et vink med en vognstang om, at kedelbygningen ud over at fungere som et markant fixpunkt for Vejle også på fornem vis har brudt koden, når det handler om banebrydende idégenerering, innovation og start af nye virksomheder”. Læs mere her

Ringkøbing Svømmehal, Ringkøbing
Omdannelse af to almindelige svømmebassiner til fleksibel vandaktivitet og styrket sammenhæng med naturskønne omgivelser. Begrundelse: Ringkøbing Svømmehal er et fint eksempel på et godt samarbejde mellem bygherren, rådgiverne, håndværkerne og brugerne og en fornem visionær gentænkning med noget på hjerte. Stigningen i det ugentlige besøgstal fra 3.000 til 3.700 og et bedre tag i de 12- til 18-årige taler for sig selv. Læs mere her
 

Kommentarer