Akademisk Arkitektforening

Stadig behov for fokus på renoveringGI og Bygherreforeningen har besluttet at videreføre initiativet ’Renovering på Dagsordenen’ i 2014, fordi der stadig er stort behov for at holde fokus på bygningsrenovering. Politiske rammevilkår og renoveringskompetencer er fx fortsat en udfordring. Derfor fortsætter initiativet, som siden 2011 har opnået solide resultater.


GI og Bygherreforeningen gik i 2011 sammen om at sætte renovering på dagsordenen med et fælles initiativ under netop dette navn. Ambitionen var – som navnet siger – at sætte renovering på både den branchemæssige og politiske dagsorden.

”Vi så et stort behov for at sætte fokus på renovering. Den politiske bevågenhed var lille, hvis ikke fraværende, når det kom til renovering, og i branchen var der nok opmærksomhed på renovering, men der blev ikke gjort tilstrækkeligt for at være gearet til udfordringen: Nemlig at meget store dele af bygningsmassen skal renoveres og udvikles nu og fremover,” siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Store fremskridt siden 2011
Skruer man tiden tre år tilbage, da Renovering på dagsordenen blev sat i gang, viste en undersøgelse i branchen et stort behov for, at der blev rykket på renoveringsområdet - både i branchen selv og byggepolitisk. Siden er der sket meget. Der er fx kommet et ministerium med fokus på bygninger, der er en strategi for energirenovering undervejs, og ny lovgivning skal forbedre vilkårene for energirenovering i private udlejningsejendomme. Samtidig ser man et øget fokus på renovering både i byggeriets uddannelser haft renovering som fokus.

”Der er bestemt grund til at være fortrøstningsfuld. Der er politisk lydhørhed over for renoveringsområdet, og der gøres meget for at forbedre rammevilkårene. Ser man samtidig på branchen, er der også gang i en række tiltag, bl.a. for at udvikle arbejdsprocesser, så man bliver klar til at renovere mere og bedre. Når det er sagt, skal man ikke glemme, at der fortsat er udfordringer med fx udbudsformerne og renoveringskompetencerne. Der er fortsat rigtig god grund til, at renovering skal have opmærksomhed,” siger Henrik L. Bang.

Nu handler det om at sætte barren højt
Med god ret kan man sige, at renovering faktisk er sat på dagsordenen. Derfor fokuserer initiativet nu på, at renovering skal gøres bedst muligt.

”I 2014 vil vi sætte fokus på den ambitiøse renovering. Vi vil gerne være med til at sætte barren højt ved at udfordre vanetænkningen i forhold til byggepolitik, energiforlig, klimaplaner, ressourcestrategi, indeklima og læring. Hvordan sikrer vi konkurrenceevne inden for renovering? Hvordan skaber vi værdi for alle involverede? Hvordan samarbejder vi bedre og mere effektivt? De spørgsmål er stadig ubesvarede, og derfor fortsætter vi med Renovering på dagsordenen,” siger Lars Axelsen, adm. direktør i GI.

Om Renovering på dagsordenen
Renovering på dagsordenen er et projektsamarbejde, der drives af Bygherreforeningen, Advice og GI. Initiativet bakkes op af en aktiv partnerkreds som udgøres af Dansk Byggeri, FRI, IDA, Danske Ark, Akademisk Arkitektforening, COWI, MT Højgaard og NCC.Foto: Wikimedia Commons

Kommentarer