Akademisk Arkitektforening

Stor succes med renovering af udsatte boligområderI en endnu ikke offentliggjort rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut evalueres store byggeprojekter i 6 af landets udsatte boligområder. Konklusionerne er klare. Det skaber værdi at renovere i de udsatte boligområder. Undersøgelsen, som DR Nyheder er i besiddelse af, viser, at renovering i udsatte boligområder, skaber tryghed blandt beboerne, og er med til åbne boligområderne op til resten af byen. Claus Bech Danielsen, professor og medforfatter til rapporten, som er finansieret af Realdania, forklarer at nye mursten, ikke fjerner arbejdsløshed og kort uddannelsesniveau. Til gengæld er de nye investeringer ofte med til at fjerne det negative stigma der kan ligge over et område.

Resultaterne fra Statens Byggeforskningsinstitut undersøgelse ligger i forlængelse af en lignende undersøgelse som Arkitektforeningen og Københavns Kommune foretog i 2014 med titlen ”Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder”.

Undersøgelsen sammenligner 27 projekter i Danmark og i udlandet, hvor der er målt på blandt andet tryghed, kriminalitet, indkomst og beboersammensætning både før og efter, renoveringsprojekterne er gennemført.

Ud af undersøgelsens 27 cases er der foretaget strukturelle forandringer i 18. Undersøgelsen viste, at i alle 18 cases er det udsatte område ændret til at blive mere socialt balanceret. De positive sociale gevinster ved gennemgribende fysiske forandringer er omfattende og entydige. Der er målt klare positive effekter på arbejdsløsheden, uddannelsesniveauet, indkomstniveauet, kriminaliteten, andelen af beboere på overførselsindkomst, tryghed, tillid, samfundsengagement og øget tilfredshed med at bo i området.

Konklusionerne fra både Arkitektforeningens og Statens Byggeforskningsinstitut undersøgelser synes tydelige. Større fysiske ændringer i det arkitektoniske og landskabelige udtryk i de udsatte boligområder øger beboernes livskvalitet, og skaber boligområder der bliver en del af byen.

 

 

 

Kommentarer