Akademisk Arkitektforening

Svar fra Martin Lidegaard om solceller



Som en del af arkitektforeningens arbejde for at sikre den arkitektoniske kvalitet af bygningsmassen, sendte Arkitektforeningen en række anbefalinger til Klima- Energi og Bygningsminister, Martin Lidegaard, for at sikre en holdbar langsigtet udvikling af solcelleudbygningen. Ministeren har nu svaret.


Martin Lidegaard har nu svaret, og lægger i sit brev blandt andet vægt på, at sigtet med den nye solcellestrategi ikke er at bremse udviklingen på området. Lidegaard skriver også, at der fremover ikke vil være noget økonomisk incitament til ikke at integrere solceller i tagkonstruktionen.

Martin Lidegaard besvarelse kommer på baggrund af en henvendelse til ministeren, hvor Arkitektforeningen har foreslået, at der bør være fradrag for arkitektfaglig rådgivning i forbindelse med opsættelsen af anlæg, hvilket ministeren ikke har imødekommet.

Arkitektforeningen anbefalede også at der, som minimum, bør være skattemæssig ligestilling ved integrerede anlæg.

Læs hele svaret fra Martin Lidegaard

Læs hele Arkitektforeningens henvendelse til Klima- Energi og Bygningsminister, Martin Lidegaard


Kommentarer