Akademisk Arkitektforening

Tæthedsdogme, palisander og RockwoolReportage: Hvad skal vi egentlig med efterkrigstidens almene murede byggeri, og hvordan griber vi (energi)renovering bedst an?


Med palisander sofaarrangement og en kavalkade af stemningsbilleder fra det almene byggeris ungdom blev Arkitektforeningens salon om efterkrigstidens murede byggeri d. 14. maj skudt i gang.

Tykke lag isolering
Der var bred enighed blandt salonens deltagere om at flere af, men ikke alle, de murede bygninger er bevaringsværdige og at det er vigtigt, at arkitektstanden sikrer, at murstenene ikke forsvinder bag tykke lag af rockwool for at leve op til nutidens energistandarder. 

I dag er tiden ikke længere til at diskutere om bygningerne skal energirenoveres eller ej, men derimod hvordan de skal energirenoveres.

Undersøgelser har vist, at netop efterkrigstidens murede byggeri rummer et enormt energimæssigt besparelsespotentiale - også sammenlignet med andre og senere bygningstyper.
Dog er det vigtigt, at arkitektstanden gør opmærksom på, at det murede byggeri hverken kan eller skal leve op til standarden for nutidens lavenergibyggeri.

Tæthedsdogmet
I løbet af salonen diskuterede deltagerne også det såkaldte ”tæthedsdogme” og hvorvidt tæthed i sig selv er en central faktor i forbindelse med energirenoveringer, som det ellers er alment anerkendt.

Arkitekter bør og skal konfrontere tæthedsdogmet og pege på andre, og ofte bedre løsninger, var blandt konklusionerne. Når der energirenoveres, er det derfor vigtigt at arkitektstanden sørger for, at der tages hensyn til indeklimaet i bygningerne, som kan være udfordret med den øgede tæthed.

Energirenovering med respekt
De eksisterende energirenoveringsløsninger var også op til diskussion, og flere deltagere påpegede, at de ofte ikke er særligt langtidsholdbare. Oven i købet er der lige nu en stor renoveringspukkel, der skal tages hånd om.

Det er derfor afgørende, at arkitektstanden, boligorganisationer og politikere er opmærksomme på problematikken. Ellers risikerer vi at lave kortsigtede løsninger, der skæmmer murede bygningsmasse – også den bedste af slagsen, og det må ikke ske.

Kommentarer