Akademisk Arkitektforening

TEST-initiativ til fremme af bæredygtige byggeteknologier


Alt for mange af byggeriets gode ideer til at skabe grønne løsninger når ikke ud på det kommercielle marked. Det skyldes ofte, at idemagerne har svært ved at opnå godkendelse og at afprøve og dokumentere ideerne. Det vil initiativet TEST rette op på.


Realdania vil med initiativet TEST over de næste fem år hjælpe byggeriets bæredygtige løsninger fra ide- og udviklingsplan til at slå igennem på markedet.

Det skorter ikke på gode ideer i den danske byggesektor, når det gælder bæredygtige løsninger. Men mange løsninger går i dag tabt og når ikke ud til markedet, hvor de kunne sikres bred anvendelse til glæde både for både virksomhed og miljøet.

For virksomheder kan der være lang vej fra at have en teknisk set færdig løsning, til at markedet og regulerende myndigheder er overbevist om, at en løsning virker. Det er ofte meget ressourcekrævede at afprøve og teste ideerne og dermed opnå godkendelser og dokumentation. Hertil kommer også, at virksomhederne kan have vanskeligt ved overhovedet at finde egnede byggesager til 1:1 afprøvning og demonstration.

Realdania ønsker gennem initiativet TEST nu at fremme vækstvilkårene for producenterne af fremtidens løsninger. Via hjemmesiden www.test-din-baeredygtige-loesning.dk kan virksomheder beskrive deres projekter og opnå rådgivning til markedsmodning af deres projekt og eventuel senere støtte fra Realdania.

Læs mere om TEST

Foto: Christian Raun og ADAPA har udviklet en teknik til at støbe dobbeltkrumme former - læs interview på TEST

 


 

Kommentarer