Akademisk Arkitektforening

Tilbageskuende produktivitetsanbefalingerSom vi skrev i nyhedsbrevet i sidste uge, har man ikke bygget et stormagasin i USA, hypermarkedernes hjemland, siden 2006. Derovre er den klare tendens ’de-malling’ – altså afvikling af storcentre – bestemt ikke opførsel af dem.


Derfor er det mildest talt tilbageskuende, at Produktivitetskommissionen i sin længe ventede rapport, der blev offentliggjort d. 31.3, med et forslag om lempelse af planloven helt ignorerer de amerikanske erfaringer med kæmpestore varehuse.

”Local is cool”
Amerikanerne vil købe ind i nærområdet, de vil have liv, restauranter, butikker og boliger samlet. Nøjagtigt som i mange danske byer. Amerikanerne har nemlig erfaret, at hypermarkeder ikke gavner byliv, bosætning og turisme og skeler derfor til en mere humanistisk tilgang til byudvikling, som vi kender herhjemmefra.

Demokrati og fællesskab
Men hvorfor er det sådan? En væsentlig forklaring er, at byliv forstået som socialt samvær, nærhed, demokrati og lokal forankring altid har eksisteret. Lige siden mennesket fandt sammen i stammefællesskaber, har vi orienteret os om et lokalt fællesskab. I gamle dage var det gadekærret – i dag føler vi tilhør til den lokale skole, købmand eller bibliotek.

Økonomiske kontra sociale behov
Fænomenet hypermarked er derimod en kommerciel opfindelse, der blev til i kølvandet på Vestens store velfærdsstigning siden efterkrigstiden. Det opfylder mere et umiddelbart økonomisk behov knyttet til en bestemt periode i historien end et vedvarende socialt behov. Det er en af årsagerne til, at de nu sygner hen i USA og netop hverken skaber vækst i sig selv eller i de omkringliggende byer.

Uden fremtid
Blandt andet derfor har hypermarkedet ikke en fremtid i Danmark, men også fordi megacentrene er bedagede i forhold til visionerne for den grønne omstilling med større tæthed, mindre biltrafik og mere lokal handel.

Fremtiden handler i stedet om, hvordan vi arkitektonisk planlægger og indretter vores byer omkring et velfungerende handelsliv, der tiltrækker virksomheder og turister og dermed bæredygtig vækst. Ikke om, hvordan vi suger livet ud af byerne til fordel for en stor, tom kolos på marken, som produktivitetskommissionen så altmodisch foreslår.

Det gør Arkitektforeningen
Vi har sammen med De samvirkende Købmænd og 46 øvrige organisationer underskrevet en erklæring (link) til miljøminister Kirsten Brosbøl, der fraråder regeringen at følge Produktivitetkommissionens anbefalinger om at lempe planlovens bestemmelser om placering og størrelse af butikker. Lempelsen vil tillade opførelser af hypermarkeder, og Arkitektforeningen mener, at det kan have store konsekvenser som butikslukninger, affolkning, døde bykerner og faldende produktivitet.

Den 11. april afslører vi vinderen af prisopgaven Fremtidens bæredygtige shopping, der netop handler om, hvordan vi styrker de danske bykerner og handelslivet – til gavn for produktivitet og velfærd. Prisopgaven er udskrevet i samarbejde med De Samvirkende Købmænd.

Læs produktivitetskommissionens anbefalinger

 

Foto: Las Vegas i hypermarkedets storhedstid, ca.1970. Wikimedia Commons U.S. National Archives and Records AdministrationKommentarer