Akademisk Arkitektforening

Tjen - frem for at tabe - på konkurrencerne


Tjen penge på et seriøst fagligt modspil - så enkelt kan udbyttet på endageskurset Arkitektkonkurrencer som forretningsstrategi udtrykkes. CBS-professor Thomas Ritter og partner Anders Holst Jensen er blandt underviserne.

"Jeg ser det forpligtende faglige modspil som en mulig strategisk vej at gå i forhold til konkurrenceinstitutionen. Vores fag er i stand til at skabe helheder og afveje irrationelle, kunstneriske aspekter med de fremherskende rationelle og målbare værdier ved et byggeri, fx økonomi. Den evne og viden forpligter os til at give modspil til bygherrer og opdragsgivere, så det samfundmæssige udbytte af konkurrencer øges."

Brug konkurrencerne strategisk
Som partner i en relativt stor tegnestue har Anders Holst Jensen været tovholder på en intern proces med det formål at gøre tegnestuen bedre til til at bruge konkurrencerne forretningsstrategisk:

"Ved at arbejde mindre lystbetonet og mere analytisk med, hvilke konkurrence vi byder ind på, og hvilke vi lader ligge, er det lykkedes os at minimere vores investeringer med større udbytte - både fagligt og økonomisk. En anden fuldt ud lige så legitim strategi er at bruge arkitektkonkurrencer som efteruddannelse. Men uanset hvilken strategi man vælger, så har det økonomiske implikationer, som det er en ledelseopgave at håndtere".

Den optimering er det nu muligt at dele på dagen, hvor også CBS-professor Thomas Ritter er med for at give oplæg om forretningssystemer, kalkulationssanalyser og kundesegmenter. En viden der ifølge Anders Holst Jensen skal til for at kunne opretholde en rentabel forretning og et økonomisk fundament for at kunne levere den arkitektoniske og faglige kvalitet, som er kerneydelsen for faget. 

Dogmeregler
Arkitektfaget skaber allerede værdi - det ved vi. Men vi kan skabe endnu mere værdi for både tegnestuerne, for faget og for hele samfundet, hvis vi arbejder strategisk og bevidst med vores med kerneydelse", slutter Anders Holst Jensen.

Kommentarer