Akademisk Arkitektforening

To milliarder til renovering i det almeneSocialminister Benedikte Kiær (K) foreslår at stimulere væksten ved - nu og her - at afsætte to milliarder kroner fra Landsbyggefonden til renovering af almene boliger. Rigtig god idé, mener Arkitektforeningen.


”Arkitektforeningen har længe peget på renoveringsbehovet – og ikke mindst renoveringsefterslæbet - i den almene boligsektor. Derfor er det på høje tid, at pengene fra Landsbyggefonden endelig bliver brugt til det, de er tiltænkt. Når der afsættes et så stort beløb til renovering af den almene boligsektor, er det vigtigt at huske på, at renoveringerne ikke bare kommer de enkelte beboer til glæde. Det vil også have en positiv effekt på samfundets økonomi, fordi flere kommer i arbejde og vores miljø, fordi vores boliger vil komme til at forbruge mindre energi”, siger direktør i Arkitektforeningen, Jane Sandberg.

Om prioriteringen af at investere de to milliarder fra landsbyggefonden nu, siger Socialministeren:

»Det skal vi klart se nærmere på i forhold til udformningen af en kommende vækstpakke. På den måde øger man ikke det offentlige forbrug, og samtidig tager man fat på projekter, som er grydeklar og nødvendige, fordi boligsektoren har rigtig mange lejligheder af ældre standard - for at sige det pænt - som trænger til modernisering og kloge energirenoveringer. Det er en god måde at få penge ud at arbejde på modsat ekstra offentlige investeringer, som kan tage tid,« siger socialminister Benedikte Kiær til Berlingske Tidende den 20. august.

Ingen omkostninger for staten
Dansk Byggeri mener også, at forslaget vil føre til vækst, hvis det bliver realiseret, fordi det hurtigt vil skabe arbejdspladser og bringe penge ind i statskassen - blandt andet fordi pengene er indskudt af beboerne selv, og det dermed ikke har omkostninger for staten.

Det er endnu ikke sikkert, at forslaget kommer med i en vækstpakke fra regeringen. Finansordfører Jacob Jensen siger til Berlingske Tidende, at han ikke vil udtale sig om forslaget, før regeringens længe ventede finanslov fremlægges på onsdag.

 

Kilde: Berlingske Tidende

Kommentarer