Akademisk Arkitektforening

Ung tegnestue vinder specialpris for renovering af gamle pumpestationer


Arkitektvirksomheden Johansen Skovsted modtog 1. september den såkaldte Specialpris for deres renovering af tre tidligere pumpestationer ved Skjern Å. Prisen uddeles sammen med den prestigefyldte RenoverPris, der fejrer og belønner særlig god renovering af Danmarks eksisterende byggeri. Pumpestationerne modtog Specialprisen i anerkendelse for initiativ og for en indsats, der skiller sig ud.

Lokale ildsjæle gjorde en stor indsats for, at de nedlagte pumpestationer langs Skjern Å blevet åbnet for offentligheden, efter at åen var blevet restaureret i 2002 og siden udviklede sig til et populært udflugtsmål. Med støtte fra Realdania fik de gamle pumpestationer nye funktioner samtidig med, at deres arkitektoniske værdi blev øget markant ved hjælp af meget simple greb. I dag rummer de plads til udstillinger, udsigtsposter inde og ude og plads til arrangementer.  

Myhrwold og Rasmussen byggede de oprindelige pumpestationer fra 1966, som var både usentimentale og rå. Det lodrette relief i beton minder om de plovfurer, der kan findes på de omkringliggende marker. Ved at bygge videre på dette motiv er bygningerne blevet forankret i omgivelserne, og stedets historie formidles og styrkes. De oprindelige bygninger er kompakte. Ved at tilføje spinkle trækonstruktioner, er pumpestationerne blevet tilført en luftighed og forbindelse til naturen, uden at det oprindelige udtryk er blevet ændret.

Udvidelserne og de nye indvendige bygningsdele på pumpestationerne består primært af simple trækonstruktioner, der gentager rytmen og dimensionerne fra de markante betonfacader. Dette skaber en direkte forbindelse mellem det gamle og det nye, samtidig med at der et tilføjet et anderledes materiale og en anden struktur. Hermed bliver beklædningen og den bærende konstruktion til et samlet hele, hvor motivet er blevet fastholdt, mens de rå konstruktioner er blevet tilført varme.

Renoveringen af de tre pumpestationer blev tidligere på året hædret med Bisballeprisen. Læs mere om projektet her.

Vinder af hovedprisen på 100.000 kr. blev Konstabelskolen på Magretheholmen, der er omdannet til ungdomsboliger af Vandkunsten.

Læs mere om Renoverprisen her.  

 

 

Kommentarer