Akademisk Arkitektforening

UrbaniaCPH vil ryste boligens grundvold



En bolig i København ser i grundplan stort set ud, som den gjorde for 100 år siden. Det har det kommende urbane bofællesskab UrbaniaCPH planer om at lave godt og grundigt om på.

Af Tobias Moe

Hvor mange kvadratmeter har en familie på fire brug for, hvis man skærer ind til benet? Det spørgsmål er ikke mindst børnefamilier med gennemsnitsindkomst nødt til at forholde sig mere fleksibelt til, hvis de vil blive i byen. For den stigende urbanisering presser priserne, og kvadratmeterne bliver mere og mere kostbare. 

”Vi vil bo på mindre plads og deles om flere af de grundlæggende ting og funktioner, som fx vaskemaskine, værktøj, cykler og biler,” forklarer arkitekt Michael Soja Høxbroe, en af initiativtagerne til UrbaniaCPH. Det er en forening, der drømmer om at skabe et moderne bofællesskab tæt på byens centrum, og som er til at betale for almindelige mennesker. Ud over at dele ting vil de også lave mad og spise sammen i et fælles køkken.

Flytbare vægge
Arkitekten Michael Soja Høxbroe har radikale visioner, når det kommer til at skabe en moderne fortolkning af bofællesskabet. For eksempel ønsker han, at skellet mellem private og fælles arealer kan blive mere flydende. Han forklarer: 

”Et af grundprincipperne i projektet er, at vi vælger at have færre kvadratmeter per private bo-enhed, til gengæld for at få store fællesarealer, som alle kan få gavn af. Bygningen skal være fleksibel og ændre sig i takt med, at beboernes behov gør det samme. En familie med børn skal naturligvis bruge mere plads end en single. Men når familiens teenagedatter for eksempel flytter ud, kunne det være, at værelset – hvis bygningen er programmeret til det – overgår til fællesskabets kontor eller gæsterum.”

Væk med trappeopgangen
I alt er det planen, at UrbaniaCPH skal bestå af 100 bo-enheder, med en gennemsnitlig størrelse på 100 kvadratmeter, hvor beboerne så afgiver i omegnen af 20 % af pladsen til fælles arealer. Dels for at optimere sidstnævnte, og for at modvirke social isolation, håber Michael Soje Høxbroe at kunne skabe et byggeri, der helt undgår trappeopgange: 

”Vi skal bygge i etager, det er vi nødt til for at skabe plads til så mange boliger på et relativt lille areal (UrbaniaCPH regner med en byggegrund på 10.000 kvm, red.). Men det ville være fantastisk, hvis vi kunne undgå trappeopgange og i stedet skabe nogle adgangssituationer, der sikrer, at folk møder hinanden, når de kommer til og fra deres private bolig,” forklarer han. 

Svært at finde en grund
Folkene bag UrbaniaCPH har lavet et vejledende dogme om, at afstanden til Rådhuspladsen maksimalt må være fem kilometer. Men på trods af at visionerne i orden, og lejlighederne i UrbaniaCPH ikke skal være pengemaskine, er det svært at finde en egnet grund i byen. Projektet har været i gang godt fem år, og der har været en række grunde i spil, men de fleste er opgivet igen, fordi de blev for dyre, og en enkelt fordi den ifølge de kommende beboere ikke var tilstrækkelig ’bymæssig’. 

En del af byen
Flere tidligere bofællesskaber i stor skala har været kendetegnet ved at lukke sig lidt om sig selv, som fx Lange Eng i Albertslund, der er organiseret som en lukket karré med blikket vendt indad mod et stort fællesområde. For UrbaniaCPH er det et erklæret mål at bidrage til det levende byliv, som projektet selv baserer sig på: 

”Vi skal skabe synergi med den omkringliggende by, både gennem bygningsstrukturen, men også ved at skabe nogle aktiviteter, som er offentligt tilgængelige,” siger Michael Soja Høxbroe.

Det kunne fx være en børneinstitution, som resten af kvarterets børn også kunne få glæde af. En sportshal, en kiosk eller måske en cykelsmed. Derudover forestiller Michael Soja Høxbroe, at UrbaniaCPHs fleksible rumstruktur vil gøre det attraktivt for mindre virksomheder og enkeltmandsfirmaer at have kontor i huset.

For nylig har UrbaniaCPH besluttet at organisere sig gennem det almene boligselskab KAB, som i samarbejde med Københavns Kommune leder efter den helt rigtige grund til projektet. 

Læs mere på UrbaniaCPH’s hjemmeside: urbaniacph.dk

I Holland er man længere fremme med selvbyggerprojekter. Læs fx om byen Almere, hvor en helt ny bydel skal skabes udelukkende af selvbyggere.

 

Foto: København fra luften, wikimedia commons

 

 

 

   

Kommentarer