Akademisk Arkitektforening

Væksteam: Arkitektur har særligt vækstpotentiale

Vækstteamet for kreative erhverv ∙ design har nu afleveret deres anbefalinger til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen. Vækstteamet er det andet vækstteam, der afleverer anbefalinger til regeringen.

Regeringen nedsatte i foråret 2012 vækstteamet for kreative erhverv ∙ design. Vækstteamet fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan væksten og beskæftigelsen i de kreative erhverv kan styrkes. Vækstteamet har i sit arbejde inddraget en lang række af interessenter fra den kreative branche - ikke mindst arkitektbranchen:

"En ny national arkitekturpolitik med fokus på vækst" er blandt væksteamets anbefalinger. Det samme er Danmark som "globalt udstillingsvindue og globalt kraftcenter for arkitektur, design og mode".

"Vækstteamets anbefalinger til en ny erhvervs- og vækstpolitik på det kreative felt er gode, og jeg håber, at Erhvervs- og Vækstministeriet vil bruge dem aktivt. Især er jeg glad for vækstteamets anerkendelse af, at arkitektbranchen er blandt de erhverv med særligt vækstpotentiale. Arkitektforeningen har stort fokus på at gøre beslutningstagere og politikere opmærksomme på det store uudnyttede potentiale, der findes i arkitektfaget. Senest supplerede vi vækstteamets analysearbejde med konkrete design- og arkitektfaglige anbefalinger og dialog, og vi involverede flere af de primære aktører fra det politiske liv og de kreative brancher i diskussionen på vækstkonferencen på Christiansborg i oktober. Og vi er kun lige begyndt. I 2013 har Arkitektforeningen vækst som politisk fokusområde", siger Jane sandberg, direktør i Arkitektforeningen.

Arkitektforeningens bidrag

Arkitektforeningen har gennem længere tid haft fokus på, hvordan arkitektbranchen kan bidrage til øget vækst. I den forbindelse har foreningen suppleret vækstteamets analysearbejde ved at fremsende en række konkrete design- og arkitektfaglige anbefalinger. Anbefalingerne er udarbejdet af et særligt nedsat team. Senest afholdte Arkitektforeningen og Danske Designere en succesfuld vækstkonference på Christiansborg og det politiske fokusområde for 2013 er Rum for vækst.

Læs Vækstteamets anbefalinger

Vækstteamet har med udgangspunkt i analyser identificeret en række vilkår med særlig betydning for vækst i de kreative erhverv. Det drejer sig om uddannelse og forskning, offentlig efterspørgsel, rådgivning om forretningsudvikling og internationalisering, adgang til risikovillig kapital og udnyttelse af immaterielle rettigheder.

Konkrete initiativer
I anbefalingerne peger vækstteamet på syv overordnede anbefalinger med en række underliggende konkrete initiativer:

  • Stærke kreative kompetencer – uddannelse og forskning
  • Offentlig efterspørgsel som vækstdriver
  • Styrket rådgivning om forretningsudvikling og internationalisering
  • Bedre adgang til risikovillig kapital
  • Offensiv udnyttelse af immaterielle rettigheder
  • Danmark som globalt kraftcenter for arkitektur, design og mode
  • Styrket vækst inden for digital indholdsproduktion


Ministrene siger
"De kreative erhverv udgør 6-7 pct. af dansk økonomi og beskæftiger i alt ca. 85.000 mennesker i Danmark inden for bl.a. møbler, design og mode. Herudover bidrager de kreative erhverv til udvikling og vækst i resten af dansk erhvervsliv. Og det er tydeligt, at vi i Danmark kan en masse på området. F.eks. er mode & beklædning blandt vores største eksporterhverv, og dansk design og arkitektur er anerkendt over hele verden.

Jeg har noteret mig, at væksttemaet har identificeret en række vilkår med særlig betydning for de kreative erhverv. Eksempelvis behovet for at blive bedre til at udnytte de vækstpotentialer, der ligger i digitaliseringen. Internettet får stadig større betydning for virksomhedernes forretningsmuligheder, og flere og flere mennesker i alle aldersgrupper verden over bruger i dag smartphones eller tablets til kommunikation, læring, arbejde og underholdning.

Regeringen vil nu med afsæt i vækstteamets anbefalinger udarbejde en konkret vækstplan for de kreative erhverv", siger Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen

Uddannelsesminister Morten Østergaard er enig:
"Kreative idéer og kompetencer er afgørende for fremtidens vækst. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter kreative kompetencer til at sikre sorte tal på bundlinjen. Jeg ser frem til et styrket samarbejde mellem erhvervet, de kreative uddannelser og resten af innovationssystemet."

Også Kulturminister Uffe Elbæk ser muligheder i vækstteamets anbefalinger:
"Vækstteamet kommer med en række visionære og konstruktive anbefalinger til, hvordan regeringen kan styrke væksten i de kreative erhverv. Jeg mener, det er vigtigt, at vi fremadrettet tager særlig hånd om den kæmpe ressource, som allerede findes i de kreative miljøer af virksomheder, iværksættere og studerende på vores uddannelser. De skal løftes og have optimale betingelser for at komme ind i solide vækstforløb. Jeg ser derfor store muligheder i vækstteamets anbefaling om et egentligt vækstmiljø, der skal styrke de kreative virksomheders forretnings­udvikling og være grobund for udklækning af nye kreative virksomheder."

 

Kilde:  Erhvervs- og Vækstministeriet

Kommentarer