Akademisk Arkitektforening

Vækstforslag tilgodeser spekulanterDebatindlæg bragt Berlingske, 8. december 2015 af Frank Jensen, Københavns overborgmester (S) og Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen.

Regeringen har præsenteret et udspil, »Vækst og udvikling i hele landet«. Men »hele landet« dækker åbenbart ikke storbyen.

Det, der især vil ramme København, er et forbud mod at udvikle byen, så den også i fremtiden er til at bo i for mennesker med almindelige indkomster. Regeringen vil nemlig »fjerne muligheden i planloven for, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte krav om, at der skal være op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder«, som det hedder i udspillet.

Det er veldokumenteret, at en by med en blandet boligmasse sikrer den bedste sociale beboersammensætning, hvor der opnås en sammenhængskraft til gavn for alle. Alternativet er at ende som f. eks. London. Her er centrum et rent finansdistrikt, der ligger nærmest øde hen, når børsen er lukket.

Velhaverne bor i ensartede kvarterer med byhuse og store ejerlejligheder i Chelsea og Notting Hill, mens folk med jævne indkomster må pendle et par timer hver vej mellem bopælen langt uden for byen og jobbet, hvor de typisk servicerer dem, der arbejder eller har råd til at bo inde i byen.

Sådan en by skal København ikke være. Her skal det være muligt for skolelæreren, buschaufføren og sygeplejersken at bo i den by, hvor de arbejder. Det er mest retfærdigt og mest bæredygtigt.

Trængsel på indfaldsvejene er der nok af.

Fritid er der i forvejen for lidt af for mange, der arbejder.

Når regeringen, de andre blå partier og Ejendomsforeningen Danmark, der repræsenterer de største boligudlejere og grundejere, argumenterer for at fratage storbyerne muligheden for at reservere 25 pct. af de nye boligområder til billige boliger, sker det under paroler om ejendomsrettens ukrænkelighed og anklager om ekspropriation. Men det er noget vrøvl.

Der er tale om grunde, der er købt som erhvervsgrunde. Når kommunen går ind med en ny lokalplan og laver et område om til boliger, stiger værdien, og investoren får en pæn økonomisk gevinst. En lille del af den spekulationsgevinst lægger kommunen hånd på ved at lægge en del af grunden ud til almene boliger.

Hvis de blå partier fratager København og de andre store byer muligheden for at kræve billige boliger, risikerer vi en opsplittet by, hvor de rige bor i velhaverghettoer, mens der kun kan bygges alment på byen billigste grunde - der hvor der i forvejen er meget alment byggeri.

Således vil vi fortsætte fortidens synder og klumpe de laveste indkomster sammen.

Vil regeringen og dens støtter - ikke mindst Dansk Folkeparti - entydigt beskytte ejendomsspekulanter fremfor almindelige menneskers ret til byen?

 

Læs indlægget i Berlingske

 

Foto: Almen boligkare i Københavns Sydhavn

Kommentarer