Akademisk Arkitektforening

VÆRDISKABELSE I RENOVERING


Det handler om den indledende beslutningsfase, og om hvor på skalaen det enkelte renoveringsprojekt ligger: skal huset groft sagt bare have en gang hvid maling, eller skal det bidrage til det gode liv med en velgennemtænkt istandsættelse?

En af de to hovedfigurer på todageskurset er arkitekt MAA Thomas Brogren. Vi har spurgt ham, hvad kurset kan til forskel fra andre tilbud på markedet:

”Vi vil gerne bringe forskellige byggefolk sammen og have fokus på hele den værdiskabelse, som gode renoveringer skaber. Det gør vi ved at tale om, hvad man gerne vil opnå med en renovering. Der kan være mange dagsordener i et renoveringsprojekt. Spørgsmålet er, hvordan man vægter de forskellige parametre: skal huset eksempelvis have en forbedret miljøprofil, er målet en sund økonomi, den inddragende proces eller den æstetisk høje værdi?"

Økonomi som designparameter
”Vi vil gerne appellere til både arkitekter, bygherrer, ingeniører og andre byggende interessenter og håber, at de vil være med til at diskutere, hvordan vi sammen kan skabe værdi. Vi skal nuancere den indledende beslutningsfase forud for ydelsesbeskrivelse og projektering for dermed at højne det endelige projektresultat.

Enhver renovering er jo en forbedring, men vi skal indledningsvist sætte mål for forbedringen af det enkelte hus og på den måde beslutte graden af værdiskabelse.

En af de store, fælles udfordringer er eksempelvis økonomi i renoveringsprojekter. Det har kurset meget fokus på, og vi arbejder med både totaløkonomiske vurderinger som beslutningsredskab og med økonomi som designparameter.”

Redskaber og anvendelighed
Kurset baserer sig i høj grad på anvendelighed og på, at deltagerne får redskaber med hjem til dagligdagens samarbejdsprocesser. Dagene byder derfor på en blanding af videnoplæg, øvelser, casestudies og diskussioner. De bindes sammen af de to gennemgående facilitatorer Mark Howell, som er ingeniør og udviklingschef i Alectia, og Thomas Brogreen, arkitekt hos Gottlieb Paludan arkitekter:

”Vi har også bedt developere og statslige bygherrer med store ejendomsporteføljer om at komme og bidrage til det faglige indhold. Det er vigtigt, at renoveringens indledende faser bliver et fælles anliggende, og at de forskellige faggrupper forstår hinandens dagsordener. På kurset arbejder vi også sammen om metoder til at udvikle et fælles sprog om, hvordan der skal prioriteres i det komplekse møde mellem nyt og gammelt, som renoveringssager jo altid byder på.

Vi håber, at kurset har bred faglig appel og glæder os til at være med til at påvirke nogle dagsordener med dette kursus.”

Kommentarer