Akademisk Arkitektforening

Velbesøgt debat om udbudsdirektiv og arkitektkonkurrencerDen 28. maj var Arkitekternes Hus ramme om velbesøgt arrangement om EU’s nye udbudsdirektiv og dets indflydelse på den måde, vi i dag afholder arkitektkonkurrencer på. 

Godt 70 deltagere deltog i workshop og diskussion de nye udbudsregler. Formålet var at diskutere, om der er forhold i det nye direktiv, som skal viderebringes til det lovforberedende udvalg, der skal medvirke til at implementere direktivet i dansk lov.

Gammel vin på nye flasker
Advokat Claus Berg fra Viltoft gennemgik de væsentligste ændringer i det nye direktiv i forhold til det vi kender i dag. I vid udstrækning er der tale om ’gammel vi på nye flasker’.

Projektkonkurrencer er stort set uændret, men det bliver dog nemmere at bruge de allerede kendte fleksible udbudsformer udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Tidsfrister forkortes, dokumentationskrav sænkes og elektroniske udbud gøres obligatoriske. Samtidig bliver der indført en ny udbudsprocedure innovationspartnerskab.

To succeshistorier
Gennemgangen af juraen blev suppleret af to cases om vellykkede, for nyligt afholdte konkurrencer: En idékonkurrence for Aarhus Vand om et nyt rensningsanlæg i Egå med en betydelig forbedret effektivitet og en indbudt tofaset projektkonkurrence om et nyt Sundhedshus på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. De to projekter blev gennemgået af henholdsvis Mikkel Thomassen fra Smith Innovation og Torben Skovbjerg fra AART arkitekter.

Temamødet var arrangeret af Bygherreforeningen og Arkitektforeningen og var det tredje i rækken af temamøder, der henvender sig til både bygherrer og arkitekter.

Kommentarer