Akademisk Arkitektforening

​Visioner for fremtidens blandede boligformer ønskesKommuner og almene boligselskaber blander allerede boligformer, eksempelvis mellem leje- og ejerboliger, men der mangler tanker om, hvordan de ældre skal bo i fremtiden, og hvordan vi får plads til unge i dag, siger direktør for Arkitektforeningen, Jane Sandberg til Information.


Blandede boligformer giver gode resultater, det viser såvel forskningen som erfaringer fra en række boligselskaber rundt omkring i landet.

Ligusterhæk og fællesskab
I dag består udfordringen blandt andet i, at 1 million danskere bor i parcelhus, ” … hvor de - må vi antage - har det rimelig godt med at have egen matrikel og ligusterhæk. De ønsker ikke nødvendigvis at bo et sted med blandede boligformer”, siger Jane Sandberg til Information d. 3.1.2014 og tilføjer i samme åndedrag, at parcelhusformen er den dyreste i forhold til energiforbrug og transport, hvilket ikke er rentabelt.

”Så hvis man skulle tale på det store fællesskabs vegne, så ville det være en rigtig god idé, hvis vi rykkede sammen og boede mere i blandede boligformer”, siger Jane Sandberg og tilføjer at i en virkelighed, hvor boligmarkedet primært er privat, kan man ikke tvinge ejere til at mixe boligformer.

”Derfor må det være det offentlige, der går forrest”, siger Jane Sandberg. Og direktøren i Arkitektforeningen vurderer, at det offentlige herhjemme allerede er godt på vej på denne front. Der er blevet fremrykket offentlige investeringer, der er øremærket til renovering af almene boligkvarterer, samtidig med en indsats for at blande boligformer mere end tilfældet er i dag. Dette kræver også et fysisk indgreb i boligerne. De renoveres i flere boligselskaber, så de bliver mere fleksible og bedre indrettet til forskellige beboergrupper, fx børnefamilier og ældre.

Arkitektkonkurrencer ønskes
Netop de kommende generationer ældre er en stor borgergruppe, som det offentlige er nødt til at tage hensyn til, når det gælder boligformer:

”Det er alle os, der er ældre om 20 år, og som bestemt ikke har lyst til at bo på den måde, som man byder de ældre i dag”, siger Jane Sandberg og efterspørger viden om, hvordan fremtidens ældre har lyst til at indrette sig.

”Derfor er det min drøm, at det offentlige går forrest og eventuelt via arkitektkonkurrencer forsøger at skabe en viden og et overblik over, hvordan gruppen har lyst til at bo”, siger Jane Sandberg.

Hvor skal de unge bo?
Jane Sandberg slutter Information-interviewet med at understrege det massive behov, der er med mangel på billige boliger i studiebyerne. Her er priserne på private lejligheder høje, mens der er for få kollegieværelser og mindre lejligheder.

”Med den nye kontanthjælpsreform stiller vi unge hjemløse og studerende i en situation, hvor det er rigtig svært at betale for en bolig. Og så længe, der ikke er billige boliger nok, så har vi et efterslæb, som må være det offentliges opgave at gøre noget ved”, siger Jane Sandberg og tilføjer, at boligerne med fordel kan skabes gennem renovering og transformation af eksisterende bygninger.


Det gør Arkitektforeningen
Arkitektforeningen er involveret i en række projekter, der understøtter udviklingen af blandede boligformer. Blandt andet Arkitektur i udsatte boligkvarterer, der førte til bogudgivelsen Arkitektur der forandrer i samarbejde med blandt andre Socialministeriet. Vi arbejder lige nu tæt sammen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om konkurrencen Fremtidens bæredygtige almene bolig.

 

Kilde: Information

Foto: Ilija Weber

Kommentarer