Akademisk Arkitektforening

Planløs vækst?

 I børsen d. 1. maj fik pensioneret økonom, Steen Leth Jeppesen, slået Danmarks Naturfredningsforening, De Samvirkende Købmænd og Arkitektforeningen i hartkorn på baggrund af vores deltagelse i den offentlige debat om regeringens forslag til revision af planloven. 
 
Vi er bekymrede for, at de foreslåede ændringer sammen med en række andre tiltag ikke vil skabe den vækst og udvikling, der er brug for – men tværtimod vil skabe yderligere udfordringer for udviklingen uden for de større byområder. Det mener vi faktisk, at vi har pligt til at gøre opmærksom på. Vi er glade for, at Arkitektforeningen har været så synlig i debatten, at en flittig liberalistisk debattør har valgt at bruge tid på os. 

En vred mand har i weekenden fået adgang til Børsens spalter, hvor han skyder til højre og mod Venstre, og undervejs får opfundet et ”skyggeparti”, som han kalder Reaktionært Folkeparti. 


Det er et fint selskab, bestående af Danmarks Naturfredningsforening, De Samvirkende Købmænd og Arkitektforeningen, som den vrede mand – Steen Leth Jeppesen – slår i hartkorn på baggrund af vores deltagelse i den offentlige debat om regeringens forslag til revision af planloven.

Jeppesen taler om ”klimaevangelium”, ”fæle kapitalister” og ”dommedagsbasuner”; begreber, hvis mening jeg går ud fra er rodfæstet i Jeppesens baggrund som økonom – jeg har i hvert fald ikke faglig indsigt til at forholde mig til disse kraftudtryk. Det har jeg til gengæld til at forholde mig til planloven, og hvis Jeppesen havde fulgt med i Arkitektforeningens ytringer på området, ville han vide, at Arkitektforeningen bakker fuldstændigt op om regeringens ønske om at skabe vækst og udvikling i hele landet.

Men det er jo ikke det samme, som at vi er fuldstændig enige med regeringen i, hvilke midler der fører til dette mål. Vi er bekymret for, at de foreslåede ændringer sammen med en række andre tiltag ikke vil skabe den vækst og udvikling, der er brug for – men tværtimod vil skabe yderligere udfordringer for udviklingen uden for de større byområder. Det mener vi faktisk, at vi har pligt til at gøre opmærksom på.

Jeppesen taler også om proportionssans, og dét har arkitekter faktisk ret god forstand på. Også i denne sammenhæng, hvor vi bl.a. er klar over, at de foreslåede ændringer af planloven ikke er udtryk for ”en vis liberalisering”, men grundlæggende forandringer af den måde, vi koordinerer den fysiske planlægning på, som på ganske kort tid – hvis eller investorerne er der – kan ændre danmarkskortet for altid.

Nå ja, så kalder Jeppesen os også for en københavneribedrivende foreningsruin, men bare rolig: Vi agerer på et godt, solidt grundlag af engagerede medlemmer, som tilsammen kender hver en bakketop og hvert et hushjørne i hele landet.

Kommentarer