Akademisk Arkitektforening

BAARNY BAR I ARKITEKTERNES HUS


AA København udskrev d. 20. marts - 24. april 2009 en konkurrence om en ny bar i Arkitekternes Hus i Strandgade 27 A. Konkurrencen var for alle MAA` er også studerende. AA København takker for de 30 meget forskellige og kreative bud på denne svære opgave. Deltagerne skulle foruden at aflevere en lille planche med tegninger og beskrivende tekst, også aflevere en model i farver i mål 1:10. Det har været fantastisk for dommerkomiteen at arbejde sig gennem de mange interessante og flotte projekter ved brug af modellerne. De var lette at flytte rundt på og sammenligne og det gjorde processen med at finde en vinder utrolig spændende. Dommerkomiteen har enstemmigt valgt forslag (nr.17/18604) der et tildelt en 1. Præmie på kr.21.000,- . Forslaget er tegnet af:


Anders Christiansen arkitekt MAA

Baren er produceret af møbelsnedker Jens-Christian Carlsson designer MDD og står nu smukt i Arkitekternes Hus i Strandgade. Finansieringen af den endelige bar er varetaget af Akademisk Arkitektforening.  Dommerkomiteen fandt, at der var en spring til den næste kategori af forslag og besluttede derfor at give tre ligestillede indkøb på hver kr.3.000,- ud over 1. præmien.


Opgaven
Baren skulle tænkes som en mobil enhed egnet til forskellige typer arrangementer og i sin grundtanke være fleksibel. Baren skal foruden at fungere som bar til årsfester, receptioner m.m. også kunne bruges som uformelt mødested.


Lidt om det hele
De 30 forslag, der har været til bedømmelse var umiddelbart meget forskellige. Men efter at dommerkomiteen havde været alle projekterne igennem, tegnede der sig at billede af nogle generelle temaer.
Overordnet var der to kategorier: En, hvor deltagerne havde valgt at udforme baren i ét element og en, hvor man havde valgt at udforme den i flere elementer. Dommerkomiteen fandt, at de forslag, hvor man havde valgt den første kategori, var for ufleksible til at kunne opfylde de efterspurgte funktioner. I den anden kategori var der flere underkategorier, bl.a. ”de modulære” som forslag nr. 1, 2, 6, 11, 16, 19, 24 og 29, ”de ekspressive” som forslag nr. 9, 18, 25, 28 og 30, ”de udfoldelige” som forslag 5, 13, 15, 21, 22 og 27, og ”de amorfe” som forslag 9, 10 og 28.
Heraf var enkelte forslag meget komplekse og lå i den økonomisk dyre ende, mens forslag nr.10, 23 og 28 skønnedes alle at være for store til at kunne opbevares i huset til dagligt. Desuden var der to forslag, nr. 4 og 7, der tog stilling til husets/rummets udformning ved at kunne indtage panoptikonrummet på forskellige måder: Dommerkomiteen vurderede, at disse var for specifikt designet til Arkitekternes Hus og ikke med fordel, ville kunne flyttes med hvis AA en gang skulle finde på at flytte.
Dommerkomiteen prioriterede generelt de forslag, der kunne have baren stående foldet sammen i dagligt brug og udfoldet med meget barplads ved større arrangementer. Heraf udvalgtes en håndfuld projekter fordelt fra de forskellige kategorier, der alle havde vinderpotentiale. Ved diskussioner af funktionalitet og daglig brug, fandt en enig dommerkomite at vinderforslaget var suverænt det bedste.

1. PRÆMIE DKK 21.000
Forslag nr. 17/18604
Ophavsret: Anders Christiansen arkitekt MAA

Baren består af 4 elementer i forskellige højder, som smukt kan sættes til ét møbel eller sammensættes 2 og 2 i forskellige konstellationer. Hvert element indeholder forskellige funktioner, som tilgodeser de behov AA KBH og Arkitektforeningen har. Møblet skjuler intet og giver et ærligt indtryk; om dagen som fint og åbent, og ved barsituationer blandes indtrykket med drinks og andet barudstyr. Baren er tænkt udført i ubehandlet krydsfiner, dommerkomiteen anbefaler dog at der vælges en slidstærk og rengøringsvenlig overflade.
Dommerkomiteen finder den æstetiske udformning af baren overbevisende og håber det vil blive et møbel der vil følge Arkitektforeningen i en lang årrække.

INDKØB DKK 3.000
Forslag nr. 3/  10010   
Ophavsret: Tine Thomasen, arkitekt MAA
Medarbejdere: Morten Tejlgaard, arkitekt MAA, Alexander Häggström, arkitekt MAA

Baren består af 2 ens moduler i samme højde. Konstruktionen er udført i rustfrit stål og acryl/glas og er udformet med en elegant lethed. Bardisken er udført af indfarvet fiberbeton og kan foldes op og bruges til at montere fadølshane på, bruges til bladholder o.l.. Denne foranderlighed finder dommerkomiteen overbevisende. Dette forslag er et af dem som bevidst arbejder med lys som identitets- og stemningsskabende faktor. På forsiden på de to barelementer er monteret led-lysstofrør, der kan skifte farve.  

INDKØB DKK 3.000
Forslag nr. 21/ 76052 
Ophavsret: Anders Lind, arkitekt MAA

Baren består af 3 elementer; et barmodul med køleskab og fadølsanlæg, et modul med talerstol og siddemøbel, et modul til opbevaring. Når de tre moduler er samlet udgør de et kvadrat på 2 x 2 meter. Baren er på de udvendige sider beklædt med et fiberkomposit materiale, mens de indvendigt er beklædt med askefiner i en orange nuance. Dommerkomiteen finder, at projektet vil fungere rigtig godt i hverdagen og stå flot samlet i Arkitektforeningens foyer, men at dybder og funktionalitet ikke er optimal i de situationer hvor der er brug for meget barareal. Det er det bedste eksempel på en talerstol dommerkomiteen har set i denne konkurrence.

INDKØB DKK 3.000
Forslag nr. 30/ 40209
Ophavsret: Maya Lahmy, arkitekt MAA

Baren består af to ekspressivt udformede dele som kan sammenstilles på mange forskellige måder og derved forholde sig til huset og de efterspurgte funktioner. Den ene del rummer funktioner som køleskab, pengekasse, fadølsanlæg mm. Mens den anden tænkes som en stor reol til at udstille magasiner på og som en serveringsbar. Begge elementer tænkes udført i krydsfiner med en overflade som hvid autolakering, desuden er serveringsdelen beklædt med hvid translucent plexiglas fortil. I serveringsbaren er monteret led-lys under hylderne, der kan skifte farve. Begge dele er flot proportioneret, men højderne på bardiskene skønnes ikke at være veldisponeret, da den ene er for høj og den anden er for lav ved brug som bar.  

Dommerkomite
Andreas Lauesen, arkitekt MAA
Ann Christiansen, arkitekt MAA
Helge Sommer, arkitekt MAA
Louise Steffensen, arkitekt MAA
Marco Berenthz, arkitekt MAA
Poul Høilund Sørensen, arkitekt MAA
Sophus Søbye, arkitekt MAA
Rådgiver for dommerkomiteen
Jens-Christian Carlsson, møbelsnedker, Designer MDD

Download dommerbetænkning

Konkurrencens sekretær
Anne-Mette Bølling arkitekt MAA, konkurrencerådgiver

Bedømmelseskriterier
Forslagene blev bedømt på deres design, funktionalitet og blikfang. Baren skulle kunne produceres for kr. 80.000,- ekskl. moms.