Akademisk Arkitektforening

Bro over InderhavnenInternationale cykel- og gangbroer i København


Onsdag blev det offentliggjort, at det er ingeniører og arkitekter fra London, Paris, Hamborg og New York, der skal stå bag broerne, som skal forbinde Nyhavn med Christianshavn og Holmen. Flint & Neill fra London og Dietmar Feichtinger Architectes fra Frankrig skal skabe nye cykel- og gangforbindelser på tværs af Københavns Havn. Broerne forventes at stå færdige tidligt på sommeren i 2012.

Siden marts måned i år har 10 internationale rådgiverteams deltaget i konkurrencen om at tegne de nye broforbindelser mellem Havnegade, Christianshavn og Holmen i København. Konkurrencen, der er afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, er nu afgjort, og det er to udenlandske teams, som står bag de vindende forslag.

”Københavnerne kan se frem til en bro, der vil binde byen sammen på en helt ny måde og skabe mere liv i den mørke ende af Nyhavn og på Holmen. Vi ved, at københavnerne er glade for broer, og jeg er sikker på, at A.P. Møllers gave vil blive modtaget med stor begejstring af de tusindvis af cyklister og fodgængere, der dagligt vil passere broen. Og så er jeg glad for, at det er en løsning, der bevarer bådfarten og livet i havnen,” siger Overborgmester Ritt Bjerregaard. 

Der skal anlægges i alt fire broer, hvoraf den største kommer til at gå fra Nyhavn ved Havnegade over til Grønlandske Handels Plads på Christianshavn. Totalrådgiveren bag denne bro er britiske Flint & Neill i samarbejde med Studio Bednarski med flere, mens totalrådgiveren bag de tre mindre broer er Dietmar Feichtinger Architectes i samarbejde med WTM International Engineers, som har hovedsæde i henholdsvis Paris og Hamburg.

”Jeg glæder mig til, at vi får forbundet indre by og Holmen, og på den måde skaber endnu en mulighed for trygt og sikkert at krydse byen til fods og på cykel. Vi ønsker at skabe mere liv i og omkring havnen, og det her er bestemt et skridt i den rigtige retning. Havnen er et rekreativt åndehul med masser af potentiale, og den skal være tilgængelig for alle både studerende på cykel på vej til Holmen, familier der skal til Amager Strand og alle sejlerne i havnen og i byens kanaler”, udtaler Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam. 

10 internationale hold har deltaget i konkurrencen om at tegne de nye broforbindelser. Alle forslagene kan ses fra den 26. - 30. oktober i Arkitekternes hus, Strandgade 27A, 1401 København K.

Broen over Inderhavnen
Konkurrencens dommerbetænkning fremhæver det vindende forslag bag den kommende bro over Inderhavnen for, hvordan den arkitektonisk passer ind i området, den specielle åbningsmekanisme og opholdsstederne på broen.
Broen er udformet som en skydebro, hvor de to bevægelige åbningsfag er fastholdt horisontalt af hvert sit brofæste. Den enkle åbningsform er ifølge betænkningen en optimal, ressourcebesparende løsning, og broens nedtonede udformning vil endvidere bidrage på enestående vis til havnens atmosfære.
Se mere i vedhæftede illustration.

Broer fra Christianshavn til Holmen
Forslaget bag de tre mindre kanalbroer er udpeget som vinder på grund af arkitekturen, trafikløsningen og et sikkert teknisk design, samtidig med at forslaget er drifts- og vedligeholdelsesvenligt.
Dommerbetænkningen fremhæver, at broernes lette udformninger har fundet et naturligt udtryk i en minimalistisk funktionalitet. Et udgangspunkt den samlede dommerkomité har fundet overordentlig inspirerende, og som vil kunne tilpasses kanalernes byrum på smukkeste vis.

Vinder af bro over Inderhavnen
Det vindende rådgiverhold bag broen over Inderhavnen fra Nyhavn til Grønlandske Handels Plads:
Flint & Neill Limited
Studio Bednarski Limited
Hardesty & Hanover International LLC
Speirs & Major Associates

Vinder af broforbindelserne fra Christianshavn til Holmen
Det vindende rådgiverhold bag de tre broer over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven:
DFA | Dietmar Feichtinger Architectes PARIS WIEN
WTM International ENGINEERS

Download dommerbetænkning