Akademisk Arkitektforening

Byrum og byliv i Ørestad SydSprudlende og kreative byrumsforslag til Ørestad Syd

Ørestadsselskabets internationale projektkonkurrence om byrum og byliv resulterede i to førstepræmieforslag som tilsammen vil skabe smukke, unikke og funktionelle byrum i Ørestad Syd. 

GHB landskabsarkitekter A/S v/ landskabsarkitekt MAA MDL Jacob Fischer modtog førstepræmien på 350.000 kr. for den samlede plan for byrummene i Ørestad Syd, forslag til udformning af et antal aktivitetsfelter i de tre nord-sydgående byrum og forslag til indretning, funktioner og aktiviteter på de syv pladser, der var omfattet af konkurrencen.

Den anden førstepræmie, som er på 200.000 kr. blev givet til Bystrup Arkitekter v/ arkitekt MAA MDD Erik Bystrup for udformningen af to af pladserne i Ørestad Syd, nemlig Hovedpladsen og Solnedgangsplads Nord.

Baggrund for konkurrencen
I oktober 2006 udskrev Ørestadsselskabet en projektkonkurrence om forslag til en samlet plan for byrummene i Ørestad Syd. Samtidig skulle konkurrencedeltagerne udarbejde forslag til udformningen af et antal aktivitetsfelter i de tre nord-sydgående byrum og forslag til indretning, funktioner og aktiviteter på de syv pladser, der var omfattet af konkurrencen.

Ørestadsselskabet har ønsket at inspirere konkurrencedeltagerne til at skabe rammerne om det mangfoldige liv, der i de kommende år vil myldre frem i Ørestad Syd. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet på baggrund af en forudgående inddragelse og analyse af potentielle brugergrupper og interessenter. Byrum og byliv optræder som to ligestillede parametre i konkurrencen, og forslagene er blevet bedømt ud fra både arkitektoniske og sociale perspektiver.

Ved konkurrenceperiodens udløb den 14. februar 2007 indkom der 42 forslag. Heraf blev 40 forslag optaget til bedømmelse af dommerkomiteen.

Om vinderforslaget fra GHB landskabsarkitekter A/S udtaler dommerkomiteen:
"Der er tale om et charmerende, forførende forslag af høj arkitektonisk kvalitet med ligevægt mellem poesi og funktionalitet. Forslagets syv pladser er rumligt disponeret, så de trods rigdom på indhold besidder en gennemgående åbenhed. Der er på den ene side en grovkornet hverdagsrobusthed over forslaget og på den anden en forfinet, elegant romantik, der befordrer leg og oplevelse".

Om det andet 1. præmie-forslag fra Bystrup Arkitekter fremhæver Dommerkomiteen forslagets udformning af Hovedpladsen, kaldet Mulighedernes plads:
"Pladsen vil fremstå som et både værdigt, og i sin brug, livgivende møde med Fælleden. Det er dommerkomiteens opfattelse, at i netop dette byrum er indbygget en styrke, der rækker ud over nuet. Det særlige ved forslagets store, monolitiske betonplade er, at den forholder sig til hele byens kant. Og ikke alene til pladsens. Den er et monument, samtidig med at kan bruges til alt."

Desuden blev der uddelt en 2. præmie på 150.000 kr. til Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue i samarbejde med landskabsarkitekt, professor Steen Høyer, og et indkøb på 50.000 kr. til landskabsarkitekt Lisbeth Westergaard.

Administrerende direktør i Ørestadsselskabet, Jens Kramer Mikkelsen er meget tilfreds med konkurrencens resultat:

"Vi havde høje forventninger til konkurrencen, men jeg havde ikke turdet håbe på så mange kreative og sprudlende forslag. Niveauet har været højt, og de to førstepræmieforslag vil helt klart være med til at opfylde vores vision om det mangfoldige byliv, der i de kommende år vil myldre frem i Ørestad Syd,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.


Læs dommerkomiteens betænkning her

Mere information:
Carsten Arlund,
Projektchef
Ørestadsselskabet
T: 20751701
E: ca@orestad.dk

Jens Kramer Mikkelsen
Adm. direktør
Ørestadsselskabet
via Carsten Arlund

Jesper Kock,
Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA
Akademisk Arkitektforening
T: 30859014
E: jk@aa-dk.dk