Akademisk Arkitektforening

Byrumsforløb i SvendborgArkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Praksis Arkitekter, Vand og Landskab og Lysdesigner Jesper Garde Kongshau har vundet konkurrencen om fremtidens byrum i Svendborg. 


Svendborgs bymidte ligger unikt placeret på en bakke i kort afstand fra det nyere havneområde. Men byen vender i dag ”ryggen” mod vandet, da både trafik og landskab afskærer byen fra havnen. Et af hoveelementer i konkurrenceopgaven har derfor været at udtænke en ny byrumsforbindelse, som inviterede fodgængere til transit, ophold og leg mellem bymidte og havn.

Formålet med konkurrencen var at øge Svendborg bymidtes attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter, og konkurrencen henvendte sig især til landskabsarkitekter, arkitekter og planlæggere med kompetencer inden for planlægning og udformning af attraktive og let tilgængelige byrum, rekreative og dynamiske hverdagsrum.

Historisk spor i byrummet
Vinderteamet har løst opgaven ved at tage udgangspunkt i et grønt trappeanlæg udformet af trin og plateauer, som bevæger sig fra bymidten og ned mod havnen. Forløbet er brudt op af små hverdagsrum med parklignende kvaliteter. I baggrunden af forløbet ses kirkebakken som et topografisk center for byens udvikling, hvor det bagvedliggende voldanlæg og springbækken trækker et historisk spor ned mod havnen.

En rejsefortælling mellem bakke og land
Den grønne bakke, hvorpå kirken står, springbækken og Svendborg Sunds blå havoverflade er de bærende elementer i helhedsplanen, og forløbet beskrives som ’en rejsefortælling i byens landskab, en udveksling mellem bakke og vand’.

Forslaget fra vinderteamet er valgt, fordi det har en poetisk nerve, som harmonerer med ideerne i den internationale Cittaslow-bevægelse. I den står enkelhed, nærvær og ro centralt. Dommerne fremhæver desuden projektets idé som både langtidsholdbar og enkel i sin udformning.

Læs mere i dommerbetænkningen.

Fakta om konkurrencen
Den 8. juni 2012 udskrev Svendborg Kommune i samarbejde med Realdania en indbudt projektkonkurrence om en helhedsplan for en række af bymidtens centrale rum: Krøyers Have, en del af Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lille torv og en del af Møllergade. Forud for konkurrencenperioden fandt en prækvalifikationsrunde sted, og fem hold blev inviteret til at deltage i konkurrencen. De øvrige fire hold var:

• Bascon / Metopos; Okra landscape (NL); ATKINS; Sune Petersen, kunstner

• SLA; Public arkitekter; 2+1 IDEBUREAU; Boris Brormand Jensen; Jens Rørbech Rådgivning; Konsulent: Rene Kural

• COBE; GHB Landskabsarkitekter; Henneby Nielsen Rådgivning; Rekommanderet; Active City Transformation

• EFFEKT; Masu Planning; ALECTIA; TTS Trafik og parkering; Svava Riesto, forsker og rådgiver inden for byomdannelse.

Læs pressemeddelelsen fra Svendborg Kommune og Realdania


Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling har været konkurrencerådgiver igennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA, konkurrencerådgiver
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling