Akademisk Arkitektforening

Carlsberg - Vores byDansk vinder i Carlsberg arkitektkonkurrence


Carlsberg skal være en 24-timers by, hvor der brydes med tendensen til at adskille bolig, arbejde, uddannelse og fritid i hvert sit byrum.

Den danske tegnestue Entasis blev med forslaget “Vores rum” vinder af arkitektkonkurrencen om at definere Carlsberg områdets kommende identitet og udvikling. Ved prisoverrækkelsen i dag blev 11 af de i alt 221 bedømte forslag fra 35 lande belønnet med priser for samlet 405.000 €.

”Vi har med afslutningen af arkitektkonkurrencen i dag taget et vigtigt skridt i retning af omdannelsen af Carlsberg-området. Vores vision har været at få en bydel, der lever døgnet rundt, og som er et aktiv for hele Københavnsområdet. Denne vision har vi set virkeliggjort i mange udformninger i de mange indkomne forslag og i vinderforslaget. Vi har nu et solidt udgangspunkt for at gå i gang med at udarbejde et forslag til lokalplan sammen med Københavns Kommune”, siger koncernchef Nils Smedegaard Andersen, Carlsberg.

Entasis vil nu med udgangspunkt i vinderforslaget på vegne af Carlsberg og i samarbejde med Københavns Kommune udarbejde en idéplan for området. Herefter udformes et plangrundlag for området, der efter høring kan forventes endeligt godkendt inden sommeren 2008. Entasis vil fungere som rådgiver for Carlsberg i planlægningsprocessen, eventuelt i samarbejde med andre rådgivere.

Ønske om 24-timers by
Carlsberg ønsker ikke at udvikle sit område, som det er sket gennem de seneste årtier med at bydele enten er et sted man bor, arbejder, uddanner sig eller tilbringer fritiden. Carlsberg ønsker at gå den modsatte vej ved at samle alle funktioner og gøre området til en 24-timers by. ”Vi står ikke med en åben pløjemark eller en fjern forstad, men med en unik mulighed i det centrale København, som vi har en forpligtelse til at bruge til mere end en soveby. Jeg ser en bydel med såvel nogle af de dyreste kvadratmeter som nogle af de billigste. For fremtidens erhverv f.eks. inden for oplevelses- og vidensøkonomi vil det være attraktivt at ligge i et område, hvor der bor alle mulige typer mennesker, både de, der har råd til de dyreste huslejer, og de, der har en mere almindelig økonomi”, siger direktør Lars Holten Petersen, Carlsberg Ejendomme.

Arkitekterne har i forslagene skullet behandle temaerne identitet, byliv, struktur, bæredygtighed og realisering. Der er lagt forskellig vægt på disse temaer i arkitekternes forslag, hvorfor elementer fra en række forslag ventes at indgå i den samlede idéplan, f.eks. til- og frakørselsforhold og tilknytning til S-tog. Der har ikke på forhånd været noget krav til tæthed i bebyggelsen, men de fleste forslag ender med en samlet bebyggelse mellem 400.000 og 600.000 kvadratmeter. Vinderforslaget arbejder med en samlet bebyggelse på 550.000 kvadratmeter. Carlsberg-området i Valby udgør i alt cirka 33 hektar eller 330.000 kvadratmeter.
Carlsberg forventer selv fortsat at skulle bruge 60 – 70.000 kvadratmeter i Valby, efter at produktionen flyttes til Fredericia med udgangen af 2008.
Dommerkomiteen vurderer i sin rapportering, at Carlsberg-området kan blive et eksempel på nyskabende bæredygtighed, som samtidig kan give København en international branding på området.

Vinderforslaget
Vinderforslaget bygger videre på den Københavnske tradition med en kombination af slanke tårne og lavere bebyggelse. Der ønskes en forholdsvis tæt bebyggelse med et højt internationalt kvalitetsniveau og et bymiljø rigt på oplevelser. Samlet vurderer dommerkomiteen, at forslaget ”udtrykker en sådan grad af
oplevelsesrigdom og følsom tilpasning, kombineret med en enkelthed i sine strategier for området, at der er tale om en særlig kunstnerisk nyfortolkning af klassiske bygnings-, byrums- og byudviklingstendenser”. Forslaget er udarbejdet af Sofie Elkjær, Trude Mardal, Christian Cold og Signe Cold fra den forholdsvis unge danske tegnestue Entasis samt Henrik Sørensen fra Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S.
Det vindende forslag giver en overordnet vision for området, men ideer på delelementer fra de øvrige vinder- og tilkøbte projekter, vil også indgå i den endelige udvikling af området.

Øvrige vinderforslag og indkøbte forslag
Der er indkommet forslag fra teams i 35 lande. Tyngden er fra Europa, men der er f.eks. otte forslag fra Japan samt forslag fra Indonesien, Slovakiet, Hong Kong, New Zealand, Kina, Mexico, Indien, Filippinerne og Sydkorea. Af de fem forslag, der hver har fået 2. præmien på 50.000 €, er et dansk, to tyske og to spanske forslag:
”Slangen i Paradis” udarbejdet af Henning Larsen Arkitekter, København
”Carlsberg_Connected” udarbejdet af ATELIER LOIDL landscape Architects + Eu Architects and Urban planners, Berlin.
”Time will tell” udarbejdet af et Team af studerende fra Madrid.
”_Side om side” udarbejdet af a-up, Hannover.
”Laboremus pro people” udarbejdet af Miralles Tagliabue EMBT Arquitectes, Barcelona.

Endvidere har Carlsberg købt fem forslag, som hver modtager 5.000 €. Disse forslag kommer fra:
”The new summer – the hundred years museum” udarbejdet af Kaputt, Lissabon.
”(Sub) kultur” udarbejdet af hs white arkitekter, København.
”Carlsberg ground floor CPH” udarbejdet af SLA arkitekter a/s, København.
”Thousands of years from now they will come!” Andres Perea Ortega and team, Madrid.
”Time and sound” udarbejdet af Team af studerende fra Madrid.

Dommerkomiteen
De 221 bedømte forslag, hvoraf 161 er fra udlandet, er blevet vurderet af en dommerkomite med seks internationale fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening, to repræsentanter for Københavns Kommune og to repræsentanter for Carlsberg.

De indkomne forslag har generelt været af meget høj kvalitet, hvilket har givet dommerkomiteen en udfordrende opgave i at vurdere forslagene.

Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Vinderne i de tre priskonkurrencer
Parallelt med arkitektkonkurrencen er der afholdt tre priskonkurrencer om bæredygtig by, integration og mangfoldighed samt byliv år 2025.
• 1. præmien blev vundet af: Rolf Howalt Svendsen med forslaget Kilden på Carlsberg.
• 2. præmien blev vundet af: Nadia Lauridsen og Signe Terkilsen med forslaget byliv i vores by år 2025.
• 3. præmien blev vundet af: Jacob Holm og Henrik Hartmann med forslaget Det kreative kraftværk.

Hele resultatet af arkitektkonkurrencen er vedhæftet som pdf-fil (LINK TIL DB) eller kan læses på www.carlsberggroup.com, hvor der også vil være mulighed for at downloade fotos i høj opløsning.

English version of this page (LINK TIL UNDERSIDE)

Læs dommerkomiteens betænkning

Mere information:
Carlsberg Ejendomme A/S,
Media Relations: Jens Bekke  T: 33271412
Investor Relations: Mikael Bo Larsen T: 33271223

Anne-Mette Bølling,
Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA
Akademisk Arkitektforening
T: 30859016
E: amb@aa-dk.dk