Akademisk Arkitektforening

Dansk - Norsk KontorindretningsopgaveJJW Arkitekter A/S og Fridbjørg skal indrette åbne kontorlandskaber for i alt 2350 medarbejdere


Den indbudte idékonkurrence om et fælles indretningskoncept for TrygVesta´s to domicilejendomme i henholdsvis Bergen og Ballerup er netop afsluttet og vinderne blev JJW Arkitekter A/S og Fridbjørg, der dermed skal indrette åbne kontorlandskaber indenfor en økonomisk ramme på 80 millioner kr.

TrygVesta´s hensigt med konkurrencen har været at opnå nye, spændende retningslinier for det fysiske arbejdsmiljø i TrygVesta´s organisation i et moderne, funktionelt og fleksibelt formsprog med respekt for de eksisterende arkitektoniske rammer.
Således har forslagene skullet pege på forholdet mellem møde/stillerum, åbne kontormiljøer, grupperum, opholds- og pausearealer m.v. i to meget forskellige bygninger. Der har i den forbindelse været særlig fokus på den akustiske og visuelle støj i forslagene, funktionalitet, fleksibilitet og bæredygtighed. Et vigtigt parameter har desuden været genkendelighed mellem de to meget forskellige bygninger for derigennem at skabe en fælles identitet for de to domiciler.

I konkurrencen deltog følgende firmaer:
C.F. Møller Arkitekter A/S
PLH Arkitekter A/S
Niels Torp Arkitekter A/S
4B Arkitekter A/S og Zinc
JJW Arkitekter A/S og Fridbjørg

Fagdommerne Gerti Axelsen og Henrik Hansted skriver bl.a. om vinderforslaget:
”Forslaget skiller sig ud fra de resterende forslag i kraft af den enkle og fine analyse af de bygningsmæssige kvaliteter i henholdsvis Bergen og Ballerup.
Med afsæt i erkendelsen af det stramt modulerede, retvinklede hus i Bergen, sammenholdt med Ballerups ”runde formsprog” skabes en fusion af begge bygningers iboende kvaliteter.
Forslagsstilleren har således på overbevisende sæt skabt sikkerhed for, at den kommende ombygning og indretning ikke virker som et nyt fremmedelement i en ældre eksisterende bygning, men derimod indpasser sig og forstærker de allerede iboende kvaliteter (…) Det er dommerkomiteens overbevisning, at forslaget som eneste forslag giver en enkel, unik og troværdig løsning på denne bundne og ganske komplekse opgave”

Konkurrencen blev afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Download dommerbetænkning