Akademisk Arkitektforening

ældre

En luksusliner er lagt til kajFremtidens Plejehjem åbner sig mod byen og inviterer sine naboer indenfor. Inde i huset skaber en række faciliteter og ny velfærdsteknologi rammerne om det gode liv.


Af Helle Lorenzen, journalist DJ, Designkommunikation

Sublim udsigt over Limfjorden, fitnesscenter, restaurant, orangeri og sundhedsklinik – det er bare nogle af tilbuddene til beboerne, der i januar flyttede ind i Fremtidens Plejehjem i Nørre Sundby.

Arkitektur og design til dementeVelfærdsarkitektur: Både Arkitektforeningen og Bygherreforeningen vil hjælpe Ældre Sagen med at løfte opgaven om at udbrede viden om bedre plejeboliger.

​Visioner for fremtidens blandede boligformer ønskesKommuner og almene boligselskaber blander allerede boligformer, eksempelvis mellem leje- og ejerboliger, men der mangler tanker om, hvordan de ældre skal bo i fremtiden, og hvordan vi får plads til unge i dag, siger direktør for Arkitektforeningen, Jane Sandberg til Information.


Blandede boligformer giver gode resultater, det viser såvel forskningen som erfaringer fra en række boligselskaber rundt omkring i landet.

Liv i plejeboligenHverdagens arkitektur: Fællesskab, farver og flytbare vægge. Støvsugerrobotter, elektroniske bideter og stopure. Arkitektforeninge tager pulsen på tidens ældre- og plejebolig.

Af Eva Bjerring

Ældre Sagens Fremtidsstudie fra 2011 viser, at hele 86 pct. af de 80-årige og 76 pct. af de 70-årige ønsker at blive boende i eget hjem. Både de fysiske og de mentale kræfter til at flytte er mindre, jo ældre vi bliver.

Ældre indtager byrummet i danske kommuner


Skaterbaner, boldbure og parkour er blevet en del af det nye bybillede. Byerne skal fremme aktiv livsstil, men hvad nu hvis farmor er mere til parker end parkour?

Fremtidens Plejehjem i VardeRUBOW arkitekter A/S og Regnbuen arkitekter K/S skal sammen tegne nyskabende plejeboligbebyggelse i Ansager, Varde Kommune.

Ansager områdecenter skal nybygges fra de nuværende 35 til 25 tidssvarende plejeboliger med fællesareal og servicefaciliteter for både beboere og ældre borgere i lokalsamfundet, på i alt ca. 2500 m2.

Udgiv indhold