Akademisk Arkitektforening

arbejdsløshed

Ledigheden falder, men de unge arkitekter står stadig svagest


Generelt har det sidste år været godt for arkitektstanden. Ledigheden er fra november 2012 til november 2013 faldet fra 11,3 % til 7,6 %.  Illustrationen viser udviklingen i bruttoledigheden fra august 2012 og til november 2013. Tallene er hentet fra Akademikernes Centralorganisation.

Next step- husly til arbejdsløse dimittenderDen økonomiske krise har været hård ved arkitekterne, og særligt dimittenderne har været udsat. For hvis man starter karrieren med 1-2 års arbejdsløshed, er det svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det syntes arkitekt MAA, Jørgen Skielboe var et stort spild af talent for både samfund og den enkelte arkitekt, og han tog derfor initiativet til projektet Next Step
.

På tour-de-job i det svenskeArbejdsløsheden blandt arkitekter i Sverige er nærmest ikke-eksisterende. Nogle steder i landet er der endda så stor efterspørgsel, at svenskerne har behov for at importere arbejdskraft udefra. Derfor sender Arkitektforeningen d. 12. oktober en bus med arbejdsløse danske arkitekter af sted til Malmø.

Gode takter i regeringens ungepakke


Regeringen har nu præsenteret "ungepakken". I pakken er der planlagt fire initiativer, der skal hjælpe unge nyuddannede i job. Det er positivt, når dimittendarbejdsløsheden blandt arkitekter har passeret de meget bekymrende 50%.

Af Martin Yhlen

Arkitekter forhindres i jobsøgning


Debatindlæg af Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeningen og Arne Enegaard Jørgensen, direktør i Arkitektforbundet

Ny formand hos Arkitektforbundet


Den 49-årige arkitekt MAA Peter Toftsø er blevet valgt til formand for Arkitektforbundet. Peter Toftsø afløser Arkitekt MAA Mette Carstad, der har været formand i mere end 12 år.


Som noget af det første som formand vil Peter Toftsø tage fat om den store udfordring med den høje dimittendledighed blandt især arkitekter.

Nyeste ledighedsstatistik for arkitektbranchen

En opgørelse fra Danske Ark, Danmarks Statistik og Akademikernes Centralorganisation viser, at krisen desværre endnu ikke har sluppet sit tag i arkitektbranchen. Dog er der små lyspunkter – blandt andet i Nordjylland.

Af Martin Yhlen

Ledigheden falder blandt arkitekter


En opgørelse fra Danske Ark og Danmarks Statistik viser, at ledigheden i arkitektbranchen, trods den fortsatte økonomiske krise, faldt med 0,8 pct. point fra november 2011 til december 2011.

Muligheder for ledige arkitekter MAAEr du for tiden uden job, kan Arkitektforeningen være dit faglige omdrejningspunkt.

Arkitekter: den nye akademiske underklasse?

Ja. Desværre ser det sådan ud, hvis man udelukkende vurderer ud fra hårde tal og fakta.

Under overskriften ”Nye risici” bringer Mandag Morgen i denne uge en artikel, der handler om, hvordan der er en ny ”akademisk underklasse” på vej i Danmark. Værst ser det ud for arkitekter uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Det ser heller ikke godt ud for humaniorafagene på Københavns Universitet og de andre kunstneriske uddannelser fra fx musikkonservatoriet.

Det er populært og prestigefuldt at uddanne sig til arkitekt, især på Holmen i København.

Udgiv indhold