Akademisk Arkitektforening

arkitektur og byudvikling

Bliver København en by for de rige?


Efter et tiår med bred anerkendelse af Københavns arbejde for at udvikle en by for de mange, er flere begyndt at ytre bekymring for nye tendenser. Byen er ved at blive for dyr at bo i, og der savnes politiske tiltag, der kan sikre boliger til flere indkomstgrupper. Dagbladet Information tog i en artikel den 13. juli problemstillingen op med Arkitektforeningens direktør, Jesper Pagh, som hovedkilde.

Udgiv indhold