Akademisk Arkitektforening

brugerinddragelse

Rum der flytter holdningerRoskilde Festival er meget mere end en musikfestival. Det er et eksperimentarium for menneskelig adfærd i en midlertidig by, et minisamfund. Det er et sted, hvor man som bruger får lejligheden til selv at skabe og indgå i dialog, der rykker i mere end lysten til at feste. Hvis man vil.

Af Martin Yhlén og Cæcilie Skovmand

Gode processer skaber bedre skolerum”Det er rigtig ærgerligt, hvis arkitekter afholder sig fra at have inddragelsesprocesser med brugerne. Vi har jo forudsætningerne for at udvikle de processer, der skaber meget bedre rum. Og nu er det jo blevet et reelt krav i byggeprojekter at kunne dokumentere sin brugerinddragelsesproces. Så lad os dokumentere suveræne processer.”

En anerkendelse der får en til at ranke ryggenHelhedsplanen for Nordhavn. Nørreport station. Børnehaven Forfatterhuset. Biblioteket i Nordvest. Krøyers Plads. Rockmuseum i Roskilde og ikonbygning for Adidas i Sydtyskland. COBE’s projekter høster stor anerkendelse lige nu. Senest har de modtaget Dreyers Fonds hæderslegat, og i den anledning har Arkitektforeningen mødt indehaver og kreativ direktør Dan Stubbergaard.

Af Cæcilie Skovmand

Byggeven hjælper med renoveringenNy hjemmeside vil klæde beboerrepræsentanter i almene boligafdelinger på til at tackle renoveringssager, så samarbejdet mellem beboere, rådgivere og administration bliver bedre. 

Visit Vollsmose


Udstillingen Visit i Vollsmose tager kritisk stilling til, hvordan brugerprocesser foregår i byudviklingen i dag.

Forvandlingsagent i Grønningen


Centralt i Aarhus ligger det almene boligområde Grønningen. Høje boligblokke omslutter her et stort grønt fællesareal og gør området til et klassisk billede på modernistisk arkitektur. Lige så klassisk er den velkendte problematik med store øde fællesarealer, der ikke virker efter hensigten. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at blive ved med at være.


Reportage af arkitekt MAA Julia Knipschildt

Brugerinddragelse: Det uvurderlige møde i øjenhøjde

Nye veje til borgerdeltagelse i byudviklingenPh.d-afhandling: Borgerdeltagelse kan være med til at skabe mere demokratiske beslutningsprocesser og samtidig give et værdifuldt afkast i form af helt nye ideer.

Design bedre hospitalerDe næste år byder på en række store hospitalsbyggerier i Danmark. Der er allerede flere store konkurrencer i gang, og over de næste ti år vil mange  flere finde sted.

Udgiv indhold