Akademisk Arkitektforening

byfornyelse

Byfornyelsesmidlerne der forsvandt med et pennestrøg


Indlæg publiceret på #Renoverdk

Af Annette Blegvad, Vicedirektør, Arkitektforeningen

Søg støtte til projektidéer til udvikling af byer og boligerMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 5 mio. kr. til projekter, der omhandler klimatilpasning i byer og byområder, sundhed og mindre byers udvikling.


Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter efterlyser gode projekter, der kan udvikle byfornyelsesområdet. I år efterspørger vi projekter inden for tre temaer:
 • Klimatilpasning i byer og byområder
 • De mindre byer og provinsbyers rolle og udvikling

Almene boliger til tidenI forbindelse med de kommende års renoveringer af de 156.000 almene boliger der blev bygget i efterkrigstiden, skal boligerne tilpasses nutidens boligbehov og der skal være grundlag for for nye beboersammensætninger.

Af Ilija Weber

Rå beton i fint kvarterAlmene boliger: Skelagergårdene i Hasseris har genvundet tidligere tiders storhed med en gennemgribende renovering.

Af Marie Leth Rasmussen

Smuk modernistisk arkitektur, lyse lejligheder og en placering midt i et af Aalborgs bedste kvarterer. Takket være en gennemgribende renovering foretaget af Årstidernes Arkitekter og Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører er Skelagergårdenes mange kvaliteter igen kommet på tapetet.

5 mio. til nye byprojekterSocialministeriet modtager nu ansøgninger om tildeling af forsøgs- og udviklingsmidler til projekter, der kan udvikle byfornyelsesområdet.  I år efterspørges forsøgsprojekter inden for 3 temaer:


- Social innovation og sociale iværksættere i udkantsområder
- Kulturarv som omdrejningspunkt i byfornyelsen
- Udvikling af forsøgsprogram til gennemførelse af energirenovering

Projektidéer til udvikling af byer og boliger efterlysesSocialministeriet har brug for gode projekter, der kan udvikle byfornyelsesområdet.  Socialministeriet har afsat ca. 5 mio. kr. til at støtte projekter, der kan belyse udfordringer indenfor temaerne social innovation, kulturarv og energirenovering.


Kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger, byggeriets parter m.fl. inviteres til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag i byfornyelsen.

Udgiv indhold