Akademisk Arkitektforening

byggefredningsloven

Nye kongelige bygningsinspektører


Der er nu udpeget seks kongelige bygningsinspektører af Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme
.

De kongelige bygningsinspektører har til opgave at udføre bygningssyn og gennemføre vedligeholdsopgaver og om- og tilbygningsprojekter på statens fredede bygninger og andre statslige bygninger, som har arkitekturhistorisk og kulturel betydning. Desuden skal bygningsinspektørerne fungere som statens konsulenter i sager vedr. kirkebygninger.

Nye medlemmer i Det Særlige Bygningssyn


Det Særlige Bygningssyn, som indstiller bygninger til fredning over for Kulturarvsstyrelsen, har fået nye medlemmer for perioden 2011-2015.


Efter den nye fredningslov kan selvstændige grønne anlæg med væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi fredes. Derfor er der nu også kommet en landskabsarkitekt med i synet, nemlig professor Steen Høyer.

Udgiv indhold