Akademisk Arkitektforening

Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen har udpeget nye Kgl. Bygningsinspektører

Bygningsstyrelsen har besluttet, hvem der bliver Kongelige Bygningsinspektører, totalrådgivere på statens byggeprojekter på kontorområdet, samt hvem der laver bygningssyn på de statslige kontorejendomme. Både fredede og almindelige kontorejendomme, samt kirker er omfattet af de nye rammeaftaler. 

Ny styrelse skal skabe grønnere statsligt byggeri


Den nye styrelse Bygningsstyrelsen skal skabe bedre energieffektivitet og sikre stordriftsfordele ved at samle hovedparten af statens bygge- og ejendomsaktiviteter under ét tag.

Af Martin Yhlen

Udgiv indhold