Akademisk Arkitektforening

byplanlægning

REGERINGEN HAR LYTTET: STOR ROS TIL NY PLANLOVArbejdet på at skaffe Danmark en ny planlov, der styrker vækst, trivsel og velfærd i by og land har båret frugt.

Arkitektforeningen mener: regeringens bebudede ændringer af planlovenDer synes at være bred enighed en række parter imellem om, at planloven er en barriere for vækst og udvikling uden for de store byer. Regeringen har som en konsekvens heraf i forbindelse med sin strategi ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, foreslået en række ændringer af planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. 

Dansk klimakvarter blandt verdens mest visionære


Klimakvarter Østerbro er udvalgt til prestigefuld publikation over klimaindsatser fra hele verden

København er med Klimakvarter Østerbro blevet udvalgt til den globale publikation, Cities100, som offentliggøres i dag, torsdag d. 19. november.  

Ny forskning skal vise vejen for bedre sundhed i byerneMed en bevilling på 11 mio. kr. skal et nyt forskningsprojekt om byrum kortlægge vejen til bedre sundhed for socialt udsatte seniorer, børn og unge i danske byer.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

Byplanprisen til Hjørring Kommune

Byplanprisen 2015: De nominerede er ...Prisen uddeles hvert år for planlægning, der er udtryk for innovation. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening og vinderen afsløres på årets Byplanmøde torsdag d. 1. oktober i Nykøbing Falster.

Grundlæggende gentænkning frem for tilfældige lempelserAf Jesper Pagh, direktør, Akademisk Arkitektforening

Den bedste byplanlægning anno 2015?Byplanprisen 2015 uddeles til planlægning, der er udtryk for innovation og som samtidig dyrker og videreudvikler en bys egenart og identitet. Indstil projekter frem til den 1. juni.

Rundt omkring i Danmark bliver der hvert år realiseret planlægningsprojekter, der gør en forskel i et lokalområde for mennesker og samfund. Disse projekter fortjener anerkendelse og opmærksomhed.

Retrofitting Suburbia - Bæredygtig forstadsomdannelse i USAVores forstæder er under omdannelse. De blev bygget i efterkrigstiden og er ikke længere tidssvarende til det moderne liv, vi lever i dag. Men hvordan skal de omdannes, og kan vi lære noget af, hvad der er sket i USA, som engang var et af forbillederne for vores forstæder i Danmark? Morten Kjer Jeppesen, arkitekt MAA har med legat fra Lemvigh-Müller Fonden været i USA og studere forstæder. Her beretter han fra sin rejse.

Vejledning om trafiksikkerhed i byplanlægningenVejdirektoratet har fået udarbejdet en vejledning for byplanlæggere, som omhandler de mest gængse og aktuelle trafiksikkerhedsspørgsmål i forbindelse med planlægning.

Udgiv indhold