Akademisk Arkitektforening

byudvikling

New Nordic PlanningThe final conference of the New Nordic Planning project took place on the 2nd of October 2014 in Copenhagen. Almost 200 participants from across the Nordic planning community were entertained at a conference that explored both the outside perspectives and the more technical aspects of Nordic planning.
 

Prisoverrækkelse: Bæredygtig shopping i bykernerneI fremtiden kan vi forhåbentlig glemme alt om uddøende småbyer, nedsættende snak om rådne bananer og lav produktivitet i yderområderne. I dag er livet i alt for mange danske byer på retur. Men udviklingen kan vendes, viser 18 utraditionelle film fra arkitekter og købmænd. Tilsammen giver filmene svar på, hvordan man bedst skaber rammerne for bæredygtig vækst, en stærk detailhandel og en attraktiv bykerne.

Guiding Architects byder tre nye byer velkommen i internationalt rejsenetværkDet danske firma Scaledenmark har netop været vært for netværksorganisationen Guiding-Architects’s generalforsamling, hvor tre nye samarbejdspartnere fra flg. byer Santiago de Compostela, Salzburg og Turino blev budt velkommen i netværket.

Af Katrine Amalie Møller Pedersen

Arkitekturens Dag 2014 handler om velfærdVelfærdstemaet dækker blandt andet over uddannelse, sundhed, planlægning og boliger. Det giver en række muligheder for arrangører. Her er nogle eksempler
.

Folkeskolens nye virkelighed
I år fejrer den danske folkeskole 200 års jubilæum og mere end nogensinde er der tale om en folkeskole i forandring.

CityLAB satte unges idéer i spil170 unge, planlæggere og politikere fra 14 kommuner var den 13. og 14. marts samlet i Vejle for i samarbejde at udvikle nye og innovative løsninger på konkrete udfordringer udpeget af de deltagende kommuner.


Af Niels Kjølholt, Politik & Analyse

Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer havde i samarbejde med virksomheden 12byer planlagt konferencen, CityLAB 2014 i Vejles Spinderihaller.

Produktivitets-anbefaling kan tage livet af byerneArkitektforeningen skriver i dag, sammen med De Samvirkende Købmænd og 48 organisationer, under på en erklæring til Miljøminister Kirsten Brosbøl, der fraråder regeringen at følge Produktivitetskommissionens anbefalinger om at lempe planlovens bestemmelser om placering og størrelse af butikker.


Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

Fællesskab i forandringTænk hvis vores danske byer ikke var opdelt i tydelige sociale grupperinger, men i stedet var inkluderende byer med plads til alle? Det er visionen for tænketanken Byen 2025, der netop har afleveret sine anbefalinger til minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.


Arkitektforeningens direktør Jane Sandberg er medlem af tænketanken og er glad for den endelige rapport.

Plads til alle

Grøn omstilling - nye muligheder for hele DanmarkNaturstyrelsen Landsplanredegørelse 2013 er netop lanceret.

Aarhus og Berlin skal lære af hinandenUdstillingen ”Create with Aarhus“ vises lige nu på de nordiske ambassader i Berlin.


Aarhus vokser. Byen strækker sig fysisk med en ny bydel i den gamle havn og fire nye forstæder skyder op. En letbane skal binde byen bedre sammen.
Aarhus tænker bæredygtigt - ikke kun forstået som grøn teknologi, men også socialt og kulturelt. Gennem grøn vækst handler det om at skabe byrum, hvor der er plads til alle.

Har du talt med en anden end dit spejlbillede i dag?Fællesskab er blevet trendy. Men initiativer som urban gardening og kulturklubber kræver mentalt og økonomisk overskud og ender med at blive for folk, der i forvejen ligner hinanden. Samtidig smuldrer de brede fællesskaber. Ny arkitektur kan skabe rum, hvor vi møder dem, der ikke ligner os selv.


Kronik af Jane Sandberg, bragt i Information d. 14. 9. 2013

Udgiv indhold