Akademisk Arkitektforening

center

Megabutikker vil dræbe byerne

"De eneste, der vinder på etablering af megabutikker, er deres aktionærer. Købstæderne og landsbyerne står derimod tilbage som taberne, og den eneste vækst de vilopleve, er i antallet af fraflytninger og ophørsudsalg."

Arkitektur-AND til Aarhus


Nyt center for Arkitektur, Ny teknologi og Design skal udvikle Aarhus og Østjylland


Aarhus Kommune, Region Midt og Arkitektskolen Aarhus har iværksat Center for Arkitektur, Ny Teknologi og Design (AND) efter stort ønske fra arkitektur- og designklyngen i Østjylland.

Udgiv indhold