Akademisk Arkitektforening

Dimensionering

Samtalen, der forstummede


"Den institutionaliserede og højt besungne samtalekultur er ved at forstumme og blive erstattet af en ideologisk kultur, hvor en siddende mindretalsregering træffer beslutninger ud fra forgodtbefindende."

Debatindlæg bragt i Weekendavisen 1. april 2016 af Natalie Mossin og Peter Thorsen, hhv. formand og næstformand for Arkitektforeningen

Danmark kan ikke leve af dumhedVed statsbankerotten i 1813 blev alle udgiftsposter på statsbudgettet kraftigt beskåret. Undtaget blev Kunstakademiet, for som Christian VIII sagde det: »Fattige og elendige er vi, lad os nu ikke blive dumme dertil«.


Af Natalie Mossin og Jesper Pagh 

Paradoksale nedskæringer vil gå ud over arkitekturen

Yderligere dimensioneringer vil uundgåeligt have en negativ konsekvens for fremtidens arkitektur. Derfor er flere af fagets organisationer og skoler gået sammen i kampen mod nedskæringer.

Af Cæcilie Skovmand

Anbefalingerne til fremtidens arkitekt- og designuddannelserUddannelses- og forskningsministeriets udvalg til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser har nu givet deres anbefalinger.

Som det har lydt i medierne i hele bededagsferien, anbefaler udvalget, at der skæres i antallet af studiepladser på Arkitekt- og designskolerne i hhv. Aarhus, Kolding og København.

Analyse: Potentiale for at nedbringe ledighed blandt kreative

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har varslet, at hun agter at skære op mod 30 pct. af studiepladserne i et udsnit af særligt humanistiske og kreative uddannelser. Her er Arkitektforeningens reaktion, som vi har skrevet sammen med brancheledere, og som netop er bragt i (let modereret form) i Politiken.

Udgiv indhold